Projekty

ROK 2020

Názov projektu

Termín realizácie

Požadovaná dotácia

Pridelená dotácia

Z lásky k tradíciám

február - december 2020

6400,-

3000,-

Mládež spieva – krajská postupová súťaž a prehliadka mládežníckych spev. zborov

11. 3. 2020

3150,-

2700,-

Šaffova ostroha 2020
-krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

19. 4. 2020

3285,-

2500,-

Etno Fest Lysá Hora 2020

6. - 7. 6. 2020

17575,-

8000,-

51. Hornozemplínske folklórne slávnosti

28. – 30. 8. 2020

15450,-

5000,-

Krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych
kolektívov

13. 9. 2020

4095,-

3500,-

Hviezdoslavov Kubín
- okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy detí a mládeže

september 2020

1425,-

1425,-

Medzigeneračné tandemy

október - december 2020

1805,-

1800,-ROK 2019

Názov projektu Termín realizácie Žiadaná dotácia Pridelená dotácia
Medzigeneračné tandemy 2 Január - december 2019 2 660,- 1 000,-
Z lásky k tradíciám február - november 2019 6 125,- 4 000,-
ŠAFFOVA OSTROHA 2019 - krajská súťaž a prehliadka sólistov
 tanečníkov v ľudovom tanci
31. 3. 2019 3 135,- 1 900,-
Mládež spieva- krajská postupová súťaž a prehliadka detských
speváckych zborov
10. 4. 2019 3 230,- 2 500,-
Etno Fest Lysá Hora 2019 1. - 2. 6. 2019 13 110,- 5 000,-
50. Hornozemplínske folklórne slávnosti 30. 8. - 1. 9. 2019 18 335,-  5 000,- 
Zámutovská struna 2019 - krajská súťaž hudobného folklóru
dospelých
september 2019 3 800,-  3 000,-


ROK 2018

Názov projektu Termín realizácie Žiadaná dotácia Pridelená dotácia
Keď rozprávajú...spomienky a tradície Január - december 11 180,- 8 500,-
Medzigeneračné tandemy Január – december 2 527,- 1 000,-
Šaffova ostroha 2018 15. 4. 2018 3 085,- 2 800,-
Mládež spieva 2018 22. 3. 2018 2850,- 2 800,-
ETNO FEST Lysá Hora 2018 2. - 3. 6. 2018 9 405,- 3 500,-
Hornozemplínske folklórne slávnosti 25. - 26. 8. 2018 10 925,- 6 000,-


ROK 2017

Názov projektu
Termín realizácie 
Žiadaná dotácia
Pridelená dotácia 
Poďme sa rozprávať...
Február - december
1 235,-
1 000,-
Tanečné domy vo Vranove nad Topľou
Február - december
4 085,-
2 500,- 
Detský kaleidoskop
Marec - december
1 900,-
1 000,-
"Umelecký prednes od A po Z"
Február - marec 
1 045,-
1 000,-
Tancuj, tancuj...
25. 3. 2017
2 470,-
2 470,-
Krajská súťaž a prehliadka choreografií folk. kolektívov
23. 4. 2017
2 470,-
2 200,-
Mládež spieva
26. 4. 2017
2 185,-
1 800,-
ETNO FEST Lysá Hora 2017
3. - 4. 6. 2017
9 500,-
3 500,-
Hornozemplínske folklórne slávnosti 
26. - 27. 8. 2017
10 640,-
3 500,-
Zámutovská struna - workshop ľudových hudieb december 2 414,-  1000,-