JEDEN SVET 2021

Sep 14, 2021

V dňoch 9.-10. septembra sa v priestoroch Hornozemplínskeho osvetového strediska konal 12. ročník regionálneho festivalu dokumentárnych filmov JEDEN SVET. Diváci si mohli pozrieť 5 dokumentárnych filmov. Sprievodnými podujatiami bola výstava fotografií od Natálie Vesma a Slavomíra Durkaja. Básnik Ľuboš Bendzák predstavil svoju knihu „Práce a dni.“ Projekt je podporený fondom ACF Slovakia. Spoluorganizátor: Človek v ohrození. Partner v regióne: KOMPA.s, Hornozemplínske osvetové stredisko, Vranov nad Topľou, Mesto Vranov nad Topľou.


Napísané: Sep 14, 2021