Hviezdoslavov Kubín 2021 II. časť

Jun 03, 2021

Dňa 3. 6. 2021 sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou uskutočnila okresná súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre IV. kategóriu (žiaci a študenti stredných škôl). Odbornú porotu tvorili Mgr. Ľubica Bekeniová - predsedníčka poroty, MgA. Mgr. Marica Harčaríková a Mgr. Anna Gdovinová.

Vyhodnotenie súťaže: IV. kategória – PRÓZA

  1. miesto – Katarína Gazdová /Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi/
  2. miesto – Ivana Durkošová /Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou/
  3. miesto – Gréta Galbavá /Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou/

IV. kategória – POÉZIA

  1. miesto – Klára Halasová /Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi, Vranov nad Topľou/
  2. miesto – Patrik Kovka /Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou/

Po súťažnej časti sa uskutočnilo odovzdávanie cien, diplomov a rozborový seminár pre víťazov I. – IV. kategórie a ich pedagógov.


Napísané: Jun 03, 2021