Články

Najnovšie z nášho okolia

Fašengi, fašengi, fašengovo časi

Poslednú nedeľu pred popolcovom stredou ponúkla Folklórna skupina Kňahinka z Čičavy časť zo svojho repertoáru v kultúrnom dome v Nižnom Hrabovci. V programe pod týmto názvom sa zišli členovia zo Základnej organizácie JDS na hodnotiacej výro...

Čitať viac

Fašiangové posedenie SZTP

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Vranove nad Topľou pripravila pre svojich členov fašiangový večierok. A aké by to boli fašiangy, keby v nich nebolo trochu zábavy, humorného slova a masiek. Členovia tejto jedi...

Čitať viac

Talenty 2018

V nedeľu 4. februára sa v Dlhom Klčove uskutočnil už 27. ročník okresnej súťaže sólistov spevákov ľudových a populárnych piesní, speváckych skupín a inštrumentalistov Talenty 2018. Svoj talent predstavilo spolu 31 sólistov spevákov, 1 inšt...

Čitať viac

Klubové stretnutie výtvarníkov

31. januára 2018 sa prvýkrát stretli neprofesionálni výtvarníci z nášho okresu, aby obnovili klubové stretnutia, na ktorých by zdokonaľovali svoje výtvarné umenie. Predbežne dohodnuté požiadavky sa týkali praktickej tvorby, ale aj teórie. ...

Čitať viac

Hudaci pre skorej narodzenich

Hodnotiť minuloročné úsilie prišli v poslednú januárovú sobotu do Kultúrneho domu v Nižnom Hrušove členovia zo Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Pozvanie prijal starosta obce Ján Fenčák, majiteľ spoločnosti Betpres spol....

Čitať viac

Novoročné stretnutie priateľov kultúry 2018

Dňa 11. januára 2018 bola vo výstavnej sieni sprístupnená slávnostnou vernisážou výstava olejomalieb s názvom „Fantazijné inšpirácie“ autorky Daniely Petríkovej. Okrem súkromných akcií a individuálnych prehliadok vystavovala na spoločných v...

Čitať viac

Básnik obrazu

Slávnostnou vernisážou sa sprístupnila 5. decembra 2017 výstava obrazov Štefana Hodora. Prítomných hostí privítala vo výstavnej sieni riaditeľka HZOS Mgr. Anna Gdovinová a spolu s kurátorom výstavy Andrejom Leňom predstavili humenského mali

Čitať viac

Pravda o drogách - beseda

4. decembra sme zrealizovali poslednú zo série prednášok v rámci projektu Poďme sa rozprávať. Zúčastnili sa jej študenti Gymnázia a žiaci ZŠ Bernolákova. Témou besedy bola Pravda o drogách, ktorú lektorsky viedol Peter Remper z Občianskeho ...

Čitať viac

Workshop ľudových hudieb - Zámutovská struna 2017

V dňoch 02. – 03. 12. 2017 sa v Zámutove konal workshop ľudových hudieb - Zámutovská struna 2017. Primáši a muzikanti mali tak možnosť hlbšie nazrieť do štýlu hrania zámutovskej muziky a tým spoznať aj jej osobité frázovanie a variačnosť.

Čitať viac

Regionálne dejiny

V súčasnom globálnom svete, ktorý likviduje akékoľvek osobitosti vývoja v spoločnosti sa uznáva dôležitosť zachovania si vlastnej identity. Súčasťou tejto identity je aj dôsledné poznanie vlastnej histórie.

Čitať viac