Zmluvy 2018

Zverejnené zmluvy 2018


Číslo v RZ

Názov zmluvy

Účastník zmluvy

Predmet zmluvy

Hodnota zmluvy

Uzavretá

Zverejnená

Účinná

1A/2018

Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov

Adriana Gálisová
Gen. Svobodu 331/140

093 01  Vranov nad Topľou
IČO: 41390784

Prenájom klubovne č. 2

10,-€/hod.
02.01.2018
08.01.2018
09.01.2018

01/2018

Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov

Jozef Dřevo
Zlatníctvo a klenotníctvo
Černého 520/19
182 00  Praha 8
ČR
IČO: 47978171

Prenájom klubovne č. 2

17,- €

16.01.2018

18.01.2018

19.01.2018

PZ18/001

Príkazná zmluva

PaedDr. Anna Derevjaniková, PhD.
Sibírska 26
080 01  Prešov

Odborné hodnotenie – Talenty 2018

80,- €

02.02.2018

05.02.2018

06.02.2018

PZ18/002

Príkazná zmluva

Matúš Gális
Generála Svobodu 331
093 01  Vranov nad Topľou

Hudobná úprava ľudových piesní pre jednotlivé hudobné nástroje – Talenty 2018

100,- €

02.02.2018

05.02.2018

06.02.2018

PZ18/003

Príkazná zmluva

Mária Pavolková
Sídlisko Okulka 17/30
093 01  Vranov nad Topľou

Odborné hodnotenie – Talenty 2018

60,- €

02.02.2018

05.02.2018

06.02.2018

PZ18/004

Príkazná zmluva

Bc. Martina Ťasková, DiS.art
Letná2184
093 02  Hencovce

Odborné hodnotenie – Talenty 2018

60,- €

02.02.2018

05.02.2018

06.02.2018

Obj. č. 4500036222
Implementačná agentúra MPSVR SR
Špitálska 6
814 55  Bratislava
IČO: 30854687
Zabezpečenie služieb spojených s realizáciou vzdelávacích aktivít v rámci NP TSP I
700,- €
02.02.2018
08.02.2018
09.02.2018
02/2018
Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov
Josef Dřevo, s. r. o.
Sv. Vincenta 1
821 03  Bratislava
IČO: 50785851
Prenájom klubovne č. 2
17,- €
19.02.2018
22.02.2018
23.02.2018
03/2018
Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov
Účtovné a daňové centrum,
s. r. o.
KVP 1
040 23  Košice
IČO: 50340581
Prenájom klubovne č. 1
450,- €
19.02.2018
22.02.2018
23.02.2018
04/2018
Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov

Josef Dřevo, s. r. o.
Sv. Vincenta 1
821 03  Bratislava
IČO: 50785851

Prenájom klubovne č. 2
17,- €
21.03.2018
23.03.2018
24.03.2018
05/2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-451-00673

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933

Realizácia projektu Mládež spieva 2018
2800,- €
14.03.2018
04.04.2018
05.04.2018
06/2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-451-00666

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933

Realizácia projektu Šaffova ostroha 2018
2800,- €
14.03.2018
04.04.2018
05.04.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-451-00666
Fond na  podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933
Realizácia projektu Šaffova ostroha 2018

23.07.2018
30.07.2018
31.07.2018
07/2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-452-01451

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933

Realizácia projektu Keď rozprávajú... spomienky a tradície
8500,- €
14.03.2018
10.04.2018
11.04.2018
PZ18/005
Príkazná zmluva

Edita Sinčáková
Okulka 8/3
093 01  Vranov nad Topľou

Lektorovanie tvorivej dielne – Medzigeneračné tandemy
25,- €
22.03.2018
23.03.2018
24.03.2018
PZ18/006
Príkazná zmluva

PhDr. Ján Kopina
Gen. Svobodu 365/72
093 01  Vranov nad Topľou

Hodnotenie recitačných výstupov – Hviezdoslavov Kubín 2018
40,- €
23.03.2018
26.03.2018
27.03.2018
PZ18/007
Príkazná zmluva

Beáta Halandová
Sídlisko II 1216/42
093 01  Vranov nad Topľou

Hodnotenie výtvarných prác – Vesmír očami detí 2018
20,- €
23.03.2018
26.03.2018
27.03.2018
PZ18/008
Príkazná zmluva

Jozef Timko
Námestie slobody 97/149
093 01  Vranov nad Topľou

Hodnotenie výtvarných prác – Vesmír očami detí 2018
20,- €
23.03.2018
26.03.2018
27.03.2018
08/2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-441-00805

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933

Realizácia projektu Hornozemplínske folklórne slávnosti 2018
6000,- €
27.03.2018
10.04.2018
11.04.2018
09/2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-441-00814

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933

Realizácia projektu Etno Fest Lysá Hora 2018
3500,- €
27.03.2018
10.04.2018
11.04.2018
Obj. č.
4500036897
Objednávka
Implementačná agentúra MPSVR SR
Špitálska 6
814 55  Bratislava
IČO: 30854687


Zabezpečenie služieb spojených s realizáciou vzdelávacích aktivít v rámci NP TSP I
420,-€
27.03.2018
29.03.2018
30.03.2018
PZ18/009
Príkazná zmluva

Matúš Gális
Generála Svobodu 331
093 01  Vranov nad Topľou

Hudobný doprovod na krajskej súťaži Šaffova ostroha 2018
60,- €
13.04.2018
17.04.2018
18.04.2018
10/2018
Zmluva o dielo

CUBS plus, s. r. o.
Masarykova č. 21
040 01  Košice
IČO: 46943404

Vypracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov
300,- €
04.04.2018
17.04.2018
18.04.2018
CN 18 001
Mgr.Katarína Babčáková,PhD
Bernolákova 18
900 27  Bernolákovo
Poskytnutie cestovných náhrad
24,09€
14.04.2018
18.04.2018
19.04.2018
CN 18 002
Ján Kolačkovský
Rastislavova 3468/34
058 01  Poprad
Poskytnutie cestovných náhrad
20,80€
15.04.2018
18.04.2018
19.04.2018
CN 18 003

Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka
Nová Ves 2223/21
929 01  Dunajská Streda
Poskytnutie cestovných náhrad
37,82€
15.04.2018
18.04.2018
19.04.2018
11/2018
MARYJEN, s.r.o.
Rakovec nad Ondavou 281
072 03  Rakovec nad Ondavou
IČO: 47568259
Prenájom klubovne č. 1
450,-€
16.04.2018
18.04.2018
19.04.2018
PZ18/010
Milan Hvižďák
9. mája 3427/27
071 01  Michalovce
Odborné hodnotenie na okr. súťaži Nositelia tradícií

60,-€
20.04.2018
23.04.2018
24.04.2018
PZ18/011
Bc. Martina Ťasková, DisArt.

Letná 2184
093 02  Hencovce

Odborné hodnotenie na okr. súťaži Nositelia tradícií
40,-€
20.04.2018
23.04.2018
24.04.2018
12/2018

Josef Dřevo, s. r. o.
Sv. Vincenta 1
821 03  Bratislava
IČO: 50785851

Prenájom klubovne č. 2

17,-€
24.04.2018
27.04.2018
28.04.2018
PZ18/012
Peter Markovič 
9. mája 1029/21 
085 01  Bardejov
Odborné lektorovanie vernisáže výstavy Zemplínska karička
30,-€
25.04.2018
27.04.2018
28.04.2018
13/2018
ManpowerGroup Slovensko s.r.o.
080 01  Prešov
IČO:35958898
Prenájom klubovne č. 2
17,-€
03.05.2018
07.05.2018
08.05.2018
PZ18/013
Mgr. Monika Michalková
Obchodná 713
093 01  Vranov nad Topľou
Odborné hodnotenie a príprava tém - Štúrov Zvolen 2018
30,-€
03.05.2018
07.05.2018
08.05.2018
14/2018
Haspo.sk, s.r.o.
Karpatské námestie 10A
Bratislava-mestská časť Rača 831 06
IČO:51267918
Zmluva o poskytovaní služieb    v oblasti ochrany osobných údajov

01.05.2018
07.05.2018
08.05.2018
PZ18/014
Príkazná zmluva
Katarína Zagibová
Park Angelinum 18
040 01  Košice
Odborné lektorovanie školy tanca - Tanečné domy 2018
70,-€
17.05.2018
21.05.2018
22.05.2018
PZ18/015
Martin Topoľovský
Budapeštianska 14
040 13  Košice
Odborné lektorovanie školy tanca - Tanečné domy 2018
70,-€
17.05.2018
21.05.2018
22.05.2018
15/2018
Ministerstvo kultúry SR
Námesie SNP č. 33
813 31  Bratislava
Zmluva o poskytnutí dotácie     na podporu projektu - Medzigeneračné tandemy
133,-€
21.05.2018
24.05.2018
25.05.2018
16/2018
Nova Training, s.r.o
Popradská 86
040 11  Košice
IČO: 36195219
Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov
25,-€
21.05.2018
04.06.2018
05.06.2018
neplatná
PZ18/016
Peter Berčík
Československej armády 22
977 01  Brezno
Fotografovanie súťaže a galaprogramu - Šaffova ostroha 2018
150,-€
25.05.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/021
Veronika Vasiľová
Jarková 166
094 13  Sačurov
Sprievodné slovo - ľudové rozprávanie - Šaffova ostroha 2018
180,-€
25.05.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/022
Slavomír Čupil
Jarná 550
093 02  Vranov nad Topľou
Lektorovanie tvorivých dielní
50,-€
29.05.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/017
Ondrej Varga
093 01
Čičava 142
Lektorovanie tanečného domu - školy tanca - Etnofest Lysá Hora 2018
50,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/018
Mária Kaňová
065 31 
Jarabina 278
Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry - vystúpenie FS Poľana - Etnofest Lysá Hora 2018
200,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/019
Mgr. Peter Kocák
Sídlisko JUH 1048/55
093 01  Vranov nad Topľou
Réžia galaprogramu - Etnofest Lysá Hora 2018
100,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
18/020
RNDr. Pavol Kaňuch - DISCOVER SLOVAKIA
Juskova Voľa 90, 094 12
IČO: 34900543
Príprava podujatia a manažovanie interaktívnych častí podujatia - Etnofest Lysá Hora 2018
300,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/023
Slávko Bubnár
Hencovská 1871/46
093 02  Hencovce
Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry - vystúpenie FS Hencovčan - Etnofest Lysá Hora 2018
50,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/024
Mária Gupčová
Ondavské Matiašovce 94, 094 01
Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry - vystúpenie FS Kazarinka - Etnofest Lysá Hora 2018
50,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/025
Darina Katinová
094 12  Vechec 258
Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry - vystúpenie skupiny Vechcovčanky - Etnofest Lysá Hora 2018
50,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/026
Príkazná zmluva
Marta Jakubová
094 21  Nižný Hrabovec
Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry - vystúpenie FSk Potoky - Etnofest Lysá Hora 2018
50,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/027
Mgr. Matej Sabol
094 09  Sedliská 70
Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry - vystúpenie FSk Verbina - Etnofest Lysá Hora 2018
50,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/028
Helena Matiová
094 12  Banské 99
Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry - vystúpenie FSk Bančan - Etnofest Lysá Hora 2018
50,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/029
Eduard Adam
094 12  Vechec 349
Lektorovanie tvorivej dielne - košikárstvo - Etnofest Lysá Hora 2018
20,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/030
Príkazná zmluva
Michal Pichnarčík
082 52  Dulova Ves 88
Prezentácia ľudových remesiel  - lektorovanie tvorivej dielne - kožiarstvo - Etnofest Lysá Hora 2018
45,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/031
Príkazná zmluva
Alexander Kanaloš
Podčičva 180
094 09  Sedliská
Prezentácia ľudových remesiel lektorovanie tvorivej dielne - korytárstvo - Etnofest Lysá Hora 2018
15,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/032
Príkazná zmluva
Marián Chovanec
L. Novomeského 13
085 01  Bardejov
Prezentácia ľudových remesiel - lektorovanie tvorivej dielne - hrnčiarstvo - Etnofest Lysá Hora 2018
60,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/033
Príkazná zmluva
Soňa Košarová
Stavebná 6
075 01  Trebišov
Prezentácia ľudových remesiel - splsťovanie - Etnofest Lysá Hora 2018
35,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/034
Príkazná zmluva
Mgr. Jana Příbiková
Mirka Nešpora 19
080 01  Prešov
Lektorovanie interaktívnej tvorivej dielne - hrnčiarstvo - etnofest Lysá Hora 2018
45,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/035
Príkazná zmluva
Gabriela Mrusková
094 35  Soľ 247
Prezentácia ľudových remesiel - lektorovanie tvorivej dielne - výroba hračiek - Etnofest Lysá Hora 2018
25,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/036
Príkazná zmluva
Marianna Toroková
093 02  Hencovce 2030
Prezentácia ľudových remesiel - lektorovanie tvorivej dielne - hračkárstvo - Etnofest Lysá Hora 2018
15,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/037
Príkazná zmluva
Michal Rybenský
094 21  Kladzany 19
Montovanie drevených stánkov pre remeselníkov - Etnofest Lysá Hora 2018
50,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/038
Príkazná zmluva
Anna Lipkošová
093 01  Komárany 89
Prezentácia ľudových remesiel - lektorovanie tvorivej dielne - medovnikárstvo a tkáčstvo - Etnofest Lysá Hora 2018
40,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/039
Príkazná zmluva
Ján Babenský
094 35  Hlinné 302
Prezentácia ľudových remesiel - lektorovanie tvorivej dielne - rezbárstvo - Etnofest Lysá Hora 2018
25,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/040
Príkazná zmluva
Miroslav Jenčo
Kvetná 836
093 01  Vranov nad Topľou
Prezentácia ľudových remesiel - lektorovanie tvorivej dielne - krajčírstvo - Etnofest Lysá Hora 2018
20,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/041
Príkazná zmluva
Ing. Gabriel Turčík
Sídlisko Okulka 14/26
093 01  Vranov nad Topľou
Prezentácia ľudových remesiel - lektorovanie tvorivej dielne - kožiarstvo - Etnofest Lysá Hora 2018
20,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/042
Príkazná zmluva
Alexander Orlík
Mlynská 1483
093 01  Vranov nad Topľou
Prezentácia ľudových remesiel - lektorovanie tvorivej dielne - sklomaliarstvo - Etnofest Lysá Hora 2018
20,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/043
Príkazná zmluva
Mária Dzurčaninová
Šmeralova 9
080 01  Prešov
Prezentácia ľudových remesiel - lektorovanie tvorivej dielne - šperkárstvo - Etnofest Lysá Hora 2018
45,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
17/2018
Účtovné a daňové centrum, s.r.o. 
KVP 1
040 23  Košice
IČO: 50340581
Prenájom klubovne   č. 1
500,-€
04.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
18/2018
Jozef Dřevo s.r.o.
Sv. Vincenta 1
821 03  Bratislava
Prenájom klubovne    č. 2
17,-€
06.06.2018
06.06.2018
07.06.2018
PZ18/044
Príkazná zmluva
PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD.
Slánska 55/7
082 12  Kapušany
Hodnotenie okresnej súťaže - ROZTOKY 2018
70,-€
08.06.2018
08.06.2018
09.06.2018
PZ18/045
Anton Kónya
Sídlisko 1. mája 65/15
093 01  Vranov nad Topľou
Hodnotenie okresnej súťaže - ROZTOKY 2018
60,-€
08.06.2018
08.06.2018
09.06.2018
PZ18/046
Jozef Timko
Námestie slobody 97/149
093 01  Vranov nad Topľou
Porotovanie súťaže - Detský výtvarný Vranov 2018
40,- €
12.06.2018
12.06.2018
13.06.2018
19/2018
Zmluva o jenorázovom nájme nebytových priestorov
Jozef Dřevo s.r.o.
Sv. Vincenta 1
821 03  Bratislava
IČO: 50785851
Prenájom klubovne č. 2
17,- €
21.08.2018
22.08.2018
23.08.2018
Objednávka č. 4500038572
Objednávka
Implementačná agentúra MPSVR SR
Špitálska 6
814 55  Bratislava
IČO: 30854687
Zabezpečenie služieb spojených s realizáciou vzdelávacích aktivít v rámci NP TSP I
700,- €
21.08.2018
22.08.2018
23.08.2018
20/2018
RNDr. Pavol Kaňuch - DISCOVER SLOVAKIA
Juskova Voľa 90
094 12  Juskova Voľa
Zabezpečenie remeselných stánkov a remeselníkov - 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
300,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/047
Pavlína Folvarčíková
Nová Ľubovňa 419
065 11  Nová Ľubovňa
Zabezpečenie účinkovania FSk Taľar - Deň národov a národností PSK
250,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/048
Ján Mikulík
Vsetínska 6
064 01  Stará Ľubovňa
Účinkovanie FSk Údolčanka - Deň národov a národností
250,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/049
Valéria Tiňová
Zámutov 79
094 15  Zámutov
Vystúpenie ženskej speváckej skupiny Komanička - Deň národov a národností PSK
150,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/050
Danuše Mihalčinová
094 35  Čaklov
Vystúpenie folklórnej skupiny Čaklov - Deň národov a národností PSK
150,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/051
Štefan Kocák
Čaklov 440

094 35  Čaklov

Réžia programu - Deň národov a národností PSK
300,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/052
Gabriel Turčík
Okulka 14/26
093 01 Vranov nad Topľou
Prezentácia techniky výroby výrobkov z kože - Deň národov a národností PSK
30,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/053
Milan Marčák
Vodarenská 29
080 01  Prešov
Prezentácia techniky plstenia z ovčej vlny - Deň národov a národností PSK
30,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/054
Alena Hejdová

Kutuzovova 484/5

Svidník

Prezentácia techniky umeleckého šperkárstva - Deň národov a národností PSK
30,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/055
Berta Levayová

Soľnobanská 22

080 05  Solivar

Prezentácia techniky drôtovania - Deň národov a národností PSK
30,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/056
Margita Maďarová
Slanská 22
080 01  Prešov
Prezentácia techniky paličkovanej čipky - Deň národov a národností PSK
30,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/057
Juraj Kačurák
Palárikova 757/17
093 01  Vranov nad Topľou
Prezentácia techniky umeleckého kováčstva - Deň národov a národností PSK
30,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/058
Milan Krajňák
Hencovce 1982/15
Prezentácia techniky umeleckého rezbárstva - Deň národov a národností PSK
30,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/059
Mária Gadušová

Banské 69

094 12  Banské

Prezentácia techniky pradenia - Deň národov a národností PSK
30,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/060
Anna Višňovská

Zámutov 282

094 15  Zámutov

Vystúpenie folklórnej skupiny Zámutovčan - Deň národov a národností PSK
150,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/061
Mgr. Juliana Mikitová
Sídlisko Lúčna 830/26A
093 01  Vranov nad Topľou
Príprava a réžia detského programu "Bez roboty nit fajnoty" - 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
200,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/062
Mgr. Peter Kocák
Sídlisko Juh 1048/55
093 01  Vranov nad Topľou
Réžia galaprogramu - 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
300,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/063
Mgr. Lenka Kocáková
Sídlisko Juh 1048/55
093 01  Vranov nad Topľou
Inšpicia programov - 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
200,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/064
Ing. Jaroslav Porubän
Čaklov 294
094 35  Čaklov
Príprava a réžia programu "Kec se zašpivame" - 49. Hornozemplínske slávnosti
180,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/065
Daniela Porubänová
Čaklov 294
094 35  Čaklov
Inšpicia programu "Kec se zašpivame" - 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
120,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/066
Mária Nadzamová
Poša 14
094 21  Poša
Vystúpenie folklórnej skupiny Pošanka - 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
200,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/067
Katarína Kuliková
Topľanská 433/3
094 13  Sačurov
Vystúpenie folklórnej skupiny Sačurovské nevesty - 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
200,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/068
Mária Hatalová
Stankovská 38
094 14  Sečovská Polianka
Vystúpenie folklórnej skupiny Bukovina - 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
200,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/069
Ján Jurovčák
Nižný Hrušov 293
094 22  Nižný Hrušov
Vystúpenie mužskej speváckej skupiny Hrušovčan - 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
200,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/070
Helena Kollárová
Sedliská 283
094 09  Sedliská
Vystúpenie folklórnej skupiny Verbina - 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
250,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/071
Marta Jakubová
Nižný Hrabovec 83
094 21  Nižný Hrabovec
Vystúpenie folklórnej skupiny Potoky - 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
250,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/072
Danuše Mihalčinová
094 35  Čaklov
Vystúpenie folklórnej skupiny Čaklov - 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
400,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/073
Ján Bubnár
Hencovská 1871/46
093 02  Hencovce
Vystúpenie folklórnej skupiny Hencovčan - 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
200,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/074
Mgr. Mária Fečkovičová
Žalobín 134
094 03  Žalobín
Vystúpenie folklórnej skupiny Konopianka - 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
200,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/075
Danuše Mihalčinová
094 35  Čaklov
Vystúpenie folklórnej skupiny Čaklov - 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
300,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/076
Milan Marčák
Vodárenská 29
080 01  Prešov
Prezentácia techniky plstenia z ovčej vlny - 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
20,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/077
Gabriel Turčík
Okulka 14/26
093 01  Vranov nad Topľou
Prezentácia techniky výroby výrobkov z kože - 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
20,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/78
Príkazná zmluva
Štefan Malík
Družstevná 4
059 01  Spišská Belá
 Prezentácia techniky drevorezby - 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
30,-€

24.08.2018

24.08.2018
25.08.2018
PZ18/079
Mária Klimová
Kladzany 171
094 21  Kladzany
Vystúpenie folklórnej skupiny Ondavanka - 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
200,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/080
Valéria Tiňová
Zámutov 79
094 15  Zámutov
Vystúpenie ženskej speváckej skupiny Komanička - 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
200,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/081
Jozef Topoľovský
Družstevná 76
076 62  Parchovany
Vystúpenie folklórnej skupiny Parchovianka - 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
300,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/082
Bartolomej Bak
Komárany 67
093 01  Vranov nad Topľou
Vystúpenie Vranovských heligonkárov - 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
250,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/083
Peter Repáň
Terchová 1514
Sprostredkovanie vystúpenia  Martina Repáňa - 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti 
500,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/084
Michal Rybenský
Kladzany 19
094 21  Kladzany
Montovanie drevených stánkov pre remeselníkov po skončení podujatia - Deň národov a národností PSK
50,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
21/2018
MARYJEN, s.r.o.
Rakovec nad Ondavou 281
072 03  Rakovec nad Ondavou
Prenájom klubovne č. 1
500,-€
19.09.2018
25.09.2018
26.09.2018
PZ18/085
Jana Koreňová
Kračunovce 97
087 01  Giraltovce
Zabezpečenie vystúpenia Ivany a Daniely Koreňových na podujatí - Spomienky a tradície
50,-€
21.09.2018
25.09.2018
26.09.2018
PZ18/086
Peter Bodor
Jarková 578
093 03  Vranov n. T. - Čemerné
Vyhotovenie kakmerového záznamu a  fotografovanie na podujatí - Spomienky a tradície
60,-€
21.09.2018
25.09.2018
26.09.2018
PZ18/087
Andrej Drobňák
Ul. Generála Svobodu
093 01  Vranov nad Topľou
Zabezpečiť historický výklad o okrese Vranov n. T., zhotovenie krížoviek a kvízu v rámci projektu Medzigeneračné tandemy
50,-€
27.09.2018
01.10.2018
02.10.2018
22/2018


Jozef Dřevo s.r.o.
Sv. Vincenta 1
821 03  Bratislava
IČO: 50785851
Prenájom klubovne č. 2

17,-€

02.10.2018

02.10.2018

03.10.2018

23/2018
Milan Boroš - ABM Technik
Nižný Kručov 104
093 01  Vranov n. T.
IČO: 35343320
Rekonštrukcia kotolne v objekte HZOS
11998,80-€
17.10.2018
17.10.2018
18.10.2018
24/2018
Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov 
NOVA TRAINING, s.r.o.
Popradská 86
040 11  Košice
Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov
25,-€/deň
18.10.2018
22.10.2018
23.10.2018
25/2018
Jozef Dřevo s.r.o.
Sv. Vincenta 1
821 03  Bratislava
IČO: 50785851
Prenájom klubovne č. 2
17,-€
07.11.2018
08.11.2018
09.11.2018
PZ18/088
Erika Švedová
Krivá 2
040 01  Košice
odborné lektorovanie spevavého domu Piesne z Abova - Vranovské tanečné domy
190,-€
22.11.2018
26.11.2018
27.11.2018
PZ18/089
Martin Topoľovský
Budapeštianska 14
040 13  Košice
odborné lektorovanie - Vranovské tanečné domy
230,-€
22.11.2018
26.11.2018
27.11.2018
PZ18/090
Ivana Topoľovská
Budapeštianska 14 
040 13  Košice
odborné lektorovanie - Vranovské tanečné domy
200,-€
22.11.2018
26.11.2018
27.11.2018
PZ18/091
Iveta Kažimirová
Baška 1141
Košice okolie
odborné lektrorovanie Etnodomu - Vranovské tanečné domy
190,-€
22.11.2018
26.11.2018
27.11.2018
PZ18/092
Matúš Gális
Generála Svobodu 331
093 01  Vranov nad Topľou
hudobný doprovod školy tanca - Vranovské tanečné domy
50,-€
22.11.2018
26.11.2018
27.11.2018
PZ18/093
Štefan Kocák
Čaklov 440
094 35  Čaklov
odborné lektorovanie metodického školenia, spracovanie folkl. materiálu  - Zámutovská struna
150,-€
28.11.2018
30.11.2018
31.11.2018
PZ18/094
Anežka Kochanová
Jastrabie nad Topľou 60
094 35  Soľ
odborné lektorovanie - Vranovské tanečné domy
95,-€
13.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
PZ18/095
Ondrej Varga
Čičava 142
093 01  Vranov nad Topľou
odborné lektorovanie - Vranovské tanečné domy
95,-€
13.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
PZ18/096
Ľubica Gálisová
Bottova 31
971 01  Prievidza
lektorovanie - Medzigeneračné tandemy
220,-€
14.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
PZ18/097
Juraj Kuruc
Sídlisko 1. mája 72/1
093 01  Vranov nad Topľou
hudobný doprovod - Medzigeneračné tandemy
30,-€
13.12.2018
17.12.2018
18.12.2018