Výstavy

11. 01. - 11. 02. 2018                 Fantazijné variácie - Novoročné stretnutie priateľov kultúry  spojené s vernisážou olejomalieb Daniely Petríkovej 

14. 02.  - 16. 03. 2018         Ja, pútnik a Anjeli na horách, výstava obrazov z projektu PSK Svätomariánska púť „Svetlo z východu“

22. 03.  - 20. 04. 2018      Výtvarný Vranov a FotoVranov, okresná súťaž neprofesionálnej  výtvarnej  a fotografickej tvorby

25. 04. - 18. 05. 2018        Zemplínska karička, výstava olejomalieb výtvarníkov zo Zemplínskeho regiónu

23. 05. - 14. 06. 2018        25 rokov Šaffovej ostrohy, autorská výstava fotografií Petra Berčíka

19. 06. - 20. 07. 2018         Detský výtvarný Vranov 2018, okresná súťaž detskej výtvarnej tvorby

12. 08. 2018                         Poplenérová výstava výtvarných prác v rámci SLÁVNOSTI REMESIEL A MEDU v areáli pod hradom Čičva

26. 07. - 27. 08. 2018        Spomienky II – Július Muška, výstava z depozitu Mesta Vranov

03. 09. - 05. 10. 2018        Paleta farieb, autorská výstava obrazov Petra Kočana z Tovarného

12. 10. - 16. 11. 2018             Spomienky, autorská výstava olejomalieb Dr. Slava Čupila z Vranova n.T.

22. 11. - 28. 12. 2018           Cvetelin Cvetanov, autorská výstava  maliara fantazmagorických vízií a závratí. Inšpirovaný dávnou minulosťou                                                        nášho sveta a ľudstva. Bulharský výtvarník žijúci na Slovensku