Výstavy

11. 1. - 11. 2. 2018         Fantazijné variácie -  Novoročné stretnutie priateľov kultúry spojené s vernisážou olejomalieb Daniely Petríkovej 

14. 2.  - 16. 3. 2018     Ja, pútnik a Anjeli na horách, výstava obrazov z projektu PSK Svätomariánska púť „Svetlo z východu“

22. 3.  - 20. 4. 2018   Výtvarný Vranov a FotoVranov, okresná súťaž neprofesionálnej  výtvarnej  a fotografickej tvorby         

25. 4. - 18. 5. 2018    Zemplínska karička, výstava olejomalieb výtvarníkov zo Zemplínskeho regiónu

23. 5. - 14. 6. 2018    Fragmenty folklóru, autorská výstava fotografií Petra Berčíka

19. 6. - 6. 8. 2018      Detský výtvarný Vranov 2018, okresná súťaž detskej výtvarnej tvorby

17. 8. - 10. 9. 2018     Farebný kraj – kolektívna výstava profesionálnych výtvarníkov Prešovského kraja ku Dňu národov a národností

17.9. - 31. 10. 2018     Spomienky, autorská výstava olejomalieb Dr. Slavomíra Čupila z Vranova n.T.

12.11. - 31. 12. 2018     Paleta farieb, autorská výstava obrazov Petra Kočana z Tovarného