Vansovej Lomnička

Apr 07, 2020 - Apr 07, 2020

20. februára sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku uskutoční okresná súťaž v prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička.

Štatút Vansovej Lomničky na rok 2020.doc

Vansovej Lomnička - prihláška.doc