Talenty 2020 - výberové kolá

Apr 07, 2020 - Apr 07, 2020

Pozývame Vás na výberové kolá, do okresnej súťaže sólistov spevákov ľudových a populárnych piesní, speváckych skupín a inštrumentalistov Talenty 2020, ktoré sa uskutočnia dňa 29. januára 2020 vo výstavnej sieni Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou.


Súťažné podmienky:

Účinkujúci sa môžu súťažne prezentovať v jednotlivých kategóriách javiskovým výstupom, ktorý sa musí realizovať v stanovenom časovom limite.

Populárna pieseň  /len 1 pieseň/

    a, chlapci a dievčatá do 10 rokov

    b, chlapci a dievčatá od 11 do 15 rokov

    c, duo, trio od 6 do 15 rokov

Hudobný sprievod podľa vlastného uváženia.


Ľudová pieseň

Propozície k ľudovej piesni tu: Propozície

Informácie :   t.č. 057 / 44 228 71    - HZOS Vranov n.T. – S. Zengevaldová, E.Štefanková

                              057/  488 24 91    - OcÚ Dl. Klčovo – M. Grominová