TALENTY 2020

Apr 07, 2020 - Apr 07, 2020

Pozývame Vás na okresnú súťaž TALENTY 2020, ktorá sa uskutoční 23. februára 2020 v tanečnej sále Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. 

Vstup na podujatie je voľný.


Okresná súťaž Talenty sa koná každoročne. Je určená deťom a mládeži. 

Súťaž je rozdelená do dvoch hlavných kategórii - populárna pieseň - koná sa len na regionálnej úrovni,

                                                                             -  hudobný folklór detí v kde môžu v jednotlivých kategóriách súťažiť sólisti speváci, spevácke skupiny, ľudové hudby a sólisti inštrumentalisti. - tohto roku je súťaž postupová. Súťažiaci jednotlivých kategórii postupujú do krajského kola súťaže ktoré sa koná v Raslaviciach. 


Hodnotenie a zaradenie súťažiacich do pásem (zlatého, strieborného, bronzového) zabezpečuje odborná porota zložená z odborníkov v oblasti populárnej a ľudovej piesne.