Mládež spieva

Apr 07, 2020 - Apr 07, 2020

V stredu 11. marca sa v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou uskutoční krajská súťaž a prehliadka mládežníckych speváckych zborov - Mládež spieva 2020.

Krajská súťaž je určená mládeži.  

Súťaž sa koná každý druhý rok, vždy v párnych rokoch (v nepárnych rokoch je súťaž a prehliadka zameraná na detské spevácke zbory). 


Súťažne sa predstavia 4 spevácke zbory:
Mládežnícky spevácky zbor OZVENA z Vranova nad Topľou
Dievčenský spevácky zbor IUVENTUS PAEDAGOGICA z Levoče
Komorný spevácky zbor YOUNG VOICES z Humenného
Dievčenský spevácky zbor GAUDEAMUS z Prešova
Nesúťažne sa predstaví:
Detský spevácky zbor LIENKA z Humenného