Mládež spieva

Feb 20, 2020 - Feb 20, 2020

V stredu 11. marca sa v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou uskutoční krajská súťaž a prehliadka mládežníckych speváckych zborov - Mládež spieva 2020.

Krajská súťaž je určená mládeži.  

Súťaž sa koná každý druhý rok, vždy v párnych rokoch (v nepárnych rokoch je súťaž a prehliadka zameraná na detské spevácke zbory). 

Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky mládežnícke spevácke zbory pôsobiace na území Slovenskej republiky, ktoré spravidla pôsobia na základných umeleckých školách, stredných školách a konzervatóriách. 3.1.2. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasujú podľa miesta svojho bydliska, alebo pôsobenia. Ak sa v mieste bydliska/pôsobenia neuskutoční základné kolo, je možné sa prihlásiť do základného kola vo vedľajšom kraji, ak s tým budú súhlasiť organizátori. 

Propozície súťaže: Propozície