Letná škola fotografie s Osvetou

Jul 16, 2020 - Jul 16, 2020

Letná škola fotografie v  Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou s profesionálnym fotografom Mgr. Radoslavom Cerulom.

24. 7. - Základné funkcie figitálneho fotoaparátu v praxi - využitie kreatívnych nastavení

25. 7. - Svetlo v portrétnej fotografii - praktické ukážky práce s prirodzeným a umelým svetlom  

Vložné: 25,- € / deň