Hviezdoslavov Kubín I. - III. kategória

Jun 15, 2021 - Jun 15, 2021

Vyhodnotenie okresnej súťaže v prednese poézie a prózy I.- III. kagetória.