Hviezdoslavov Kubín I. - III. kategória

Oct 26, 2021 - Oct 26, 2021

Vyhodnotenie okresnej súťaže v prednese poézie a prózy I.- III. kagetória.