Hviezdoslavov Kubín

Apr 07, 2020 - Apr 07, 2020

V dňoch 24. 3. a 25. 3. sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku uskutoční okresná súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy I. - IV. kategórie, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých - Hviezdoslavov Kubín.

 Vyhlasovateľom súťaže je NOC –Bratislava, PSK – odbor kultúry. Organizátorom súťaže je  Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou 

Termín konania súťaže: 24. - 25. marec 2020, a to nasledovne: 24. 3. 2020 – súťaž recitátorov l. - III. kategórie, POÉZIA-PRÓZA 

                                                                                                       25. 3. 2020 – súťaž recitátorov lV. kategórie, POÉZIA- PRÓZA 


Propozície a podmienky súťaže nájdete tu: http://www.osvetavranov.sk/propozicie-prihlasky