Čičva na plátne

Mar 08, 2021 - Mar 08, 2021

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou v spolupráci s Obcou Sedliská organizujú výtvarný plenér pre neprofesionálnych výtvarníkov pod hradom Čičva s lektorom Slavomírom Čupilom. V neobmedzených výtvarných technikách bude hlavnou témou súčasný a historický pohľad na hrad Čičva a jeho okolie. Z poplenérovej tvorby bude v areáli amfiteátra pod hradom 9. 8. 2020 nainštalovaná výstava. 

Bližšie info: Jarmila Hittmárová /0907 558 331/ jarmila.hittmarova@gmail.com