Október 2019

18. 9. 2019 – 18. 10. 2019
Krajinky
- autorská výstava olejomalieb a akvarelov Stanislava Kaletu (Stará Ľubovňa)
Miesto: výstavná sieň HZOS
 
1. 10. 2019 
Rizikové správanie mládeže a prevencia nelátkových závislosti 
odborný seminár pre koordinátorov prevencie, preventistov, sociálnych pracovníkov, psychológov, výchovným pracovníkov základných a stredných škôl.
Miesto: HZOS
 
5. 10. 2019
Výstup na hrad Čičva 
Podujatie v rámci výstupu na 101 hradov a zámkov
Čas: 10.00 hod
Miesto: Areál Hradu Čičva 


16. 10. 2019
Október - mesiac úcty k starším 2019
- priateľské stretnutie členov klubov Jednoty dôchodcov
Čas: 15.00 hod
Miesto: Kultúrny dom Sačurov
 
22. 10. 2019
Október - Mesiac úcty k starším
- priateľské stretnutie členov slovenského zväzu telesne postihnutých
Čas: 16.00 hod
Miesto: reštaurácia OÁZA, Vranov nad Topľou
 
25. 10. 2019
Tanečný dom a tanečný domček
- škola tanca pre deti a dospelých pod vedením odborných tanečných lektorov
Čas: 17.00 hod
Miesto: Múzeum ľudovej kultúry vo Vranove nad Topľou