Máj 2019

26. 4. – 31. 5. 2019
Kovačica 
Výstava insitnej maľby Pavla Povolného Juhása a Jána Žolnaja
Miesto: Výstavná sieň HZOS


7. 5. 2019
Štúrov Zvolen 
Okresná súťaž v rétorike
Miesto: HZOS Vranov nad Topľou


18. 5. 2019
Zemplínska ostrá kosa
Celoštátna súťaž v kosení ručnou kosou
Miesto: Obec Nižný Hrušov


25. 5. 2019
Tanečný Dom
Škola tanca so známymi folklórnymi osobnosťami
Miesto: MsDK Vranov nad Topľou 


25. 5. – 26. 5. 2019
Šaffova ostroha 2019
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
Miesto: MsDK Vranov nad Topľou