Zmluvy 2019

PZ 19 038.pdfPZ 19 027.pdfČíslo v RZ

Názov zmluvy

Účastník zmluvy

Predmet zmluvy

Hodnota zmluvy

Uzavretá

Zverejnená

Účinná

1/2019

Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov

Adriana Gálisová
Gen. Svobodu 331/140
093 01  Vranov nad Topľou
IČO: 41390784
prenájom klubovne
10,-€/hod
14.01.2019
15.01.2019
16.01.2019
oznámenie č. 5
Ján Kočiš
Kaviareň ROKO
Vinice - E. Urxa 290
093 01  Vranov nad Topľou
 úprava výšky nájomného
835,86,-€ /mes.
16.01.2019
16.01.2019
17.01.2019

2/2019

Ondrej Buranský
1. mája 1945/55
031 01  Liptovský Mikuláš
IČO: 40004384
prenájom sály
20,-€/4 hod.
16.01.2019
16.01.2019
17.01.2019
3/2019

Jozef Dřevo
Sv. Vincenta 1
821 03  Bratislava
IČO: 50785851
prenájom klubovne
17,-€
23.01.2019
24.01.2019
25.01.2019
PZ 19/001
Lukáš Jacko
Dukovce 43
086 44 Kuková
hudobný doprovod - Talenty 2019
300,-€
07.02.2019
08.02.2019
09.02.2019
PZ 19/002
Príkazná zmluva
Peter Jendruščák
Družstevná 495/12
094 13  Sačurov
ozvučenie - Talenty 2019
50,-€
08.02.2019
08.02.2019
09.02.2019
PZ 19/003
Príkazná zmluva
Mgr. Ľubomír Varinský
Vojenská 1
040 01  Košice
odborné hodnotenie - Talenty 2019
70,-€
08.02.2019
08.02.2019
09.02.2019
PZ 19/004
Príkazná zmluva
Bc. Martina Ťasková DiS.art.
Letná 2184
093 02  Hencovce
odborné hodnotenie - Talenty 2019
60,-€
08.02.2019
08.02.2019
09.02.2019
PZ 19/005
Príkazná zmluva
Mária Pavolková
Sídlisko Okulka 17/30
093 01  Vranov nad Topľou
odborné hodnotenie - Talenty 2019
80,-€
08.02.2019
08.02.2019
09.02.2019
4/2019
Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov
1.day s.r.o.
Mlynárska 19
040 01  Košice
IČO: 44796633
prenájom priestorov
17,-€
11.02.2019
12.02.2019
13.02.2019
5/2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu číslo: 9/7/14/0018/15
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72  Bratislava
IČO: 00151866
cena, zmluvná pokuta

14.02.2019
18.02.2019
01.04.2019
PZ 19/006
Príkazná zmluva
Mgr. art. Vradimíra Savkaničová
Liesková 34
066 01  Humenné
porotkyňa - Výtvarný Vranov 2019
40,-€
22.02.2019
25.02.2019
26.02.2019
PZ 19/007
Príkazná zmluva
PhDr. Slavomír Čupil
Jarná 550
093 02  Vranov nad Topľou
porotca - Výtvarný Vranov 2019
30,-€
22.02.2019
25.02.2019
26.02.2019
6/2019
Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov
Jozef Dřevo
Sv. Vincenta 1
821 03  Bratislava
IČO: 50785851
Prenájom klubovne
17,-€
26.02.2019
26.02.2019
27.02.2019
PZ 19/008
Príkazná zmluva
Mgr.art  Veronika Bažaliková
Sídlisko 1. mája 71/3
093 01  Vranov nad Topľou
vyhodnotenie prác z okresnej súťaže FOTOVRANOV
25,-€
27.02.2019
01.03.2019
02.03.2019
PZ 19/009
Príkazná zmluva
Mgr. art. Zuzana Križanská
Dukelská 62/69
087 01  Giraltovce
vyhodnotenie prác z okresnej súťaže FOTOVRANOV
40,-€
27.02.2019
01.03.2019
02.03.2019
PZ 19/010
Peter Vajda
Moravská 89
040 01  Košice
lektorovanie aktivity Vranovské tanečné domy v rámci projektu       Z lásky k tradíciám
250,-€
28.02.2019
01.03.2019
02.03.2019
PZ 19/011
Bc. Martina Ťasková DiS.art.
Letná 2184
093 02  Hencovce
lektorovanie aktivity Vranovské tanečné domy v rámci projektu       Z lásky k tradíciám
50,-€
28.02.2019
01.03.2019
02.03.2019
7/2019
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4
816 23  Bratislava
IČO: 00585441
Úrazové poistenie zamestnanca
7,70€
04.03.2019
08.03.2019
09.03.2019
PZ 19 /012
Mgr. Peter Šafranko
Prostějovská 4843,48
080 01  Prešov
lektorovanie besedy k výročiu SNP a deportácii Židov
25,-€
11.03.2019
14.03.2019
15.03.2019
PZ 19/013
Beáta Halandová
Sídlisko II 1216/42
093 01  Vranov nad Topľou
vyhodnotenie výtvarných prác súťaže Vesmír očami detí
40,-€
13.03.2019
14.03.2019
15.03.2019
PZ 19/014
Mgr. Mária Dudová
Okulka 10/7
093 01  Vranov nad Topľou
vyhodnotenie výtvarných prác súťaže Vesmír očami 
40,-€
13.03.2019
14.03.2019
15.03.2019
PZ 19/015
Elena Kladná
Okulka 12/15
093 01  Vranov nad Topľou
porotca na okresnej súťaži
Hviezdoslavov Kubín
50,-€
19.03.2019
22.03.2019
23.03.2019
PZ 19/016
Elena Kuncová
Štefániková 1409/54
071 01  Michalovce
porotca na okresnej súťaži
Hviezdoslavov Kubín

70,-€
19.03.2019
22.03.2019
23.03.2019
8/2019
 Orange Slovesko
Metodova 8
821 08  Bratislava
IČO: 356 97 270
Účastnícky program  Go 20 eur

21.3.2019
22.3.2019
23.03.2019
9/2019
Orange  Slovensko
Metodova 8
821 08  Bratislava
IČO: 356 97 270
nákup MT Huawei P Smart
175,50€
21.3.2019
22.03.2019
23.03.2019

10/2019


Jozef Dřevo s.r.o.
Sv. Vincenta 1
821 03  Bratislava
IČO: 50785851
Prenájom klubovne
17,-€
03.04.2019
03.04.2019
04.04.2019
11/2019
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933
Projekt - Z lásky k tradíciám
 4 000,-€
21.03.2019
03.04.2019
04.04.2019
12/2019
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933
Projekt - 50. Hornozemplínske folklórne slávnosti
5 000,-€
21.03.2019
03.04.2019
04.04.2019
13/2019
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933
Projekt - Etno Fest Lysá Horá 2019
5 000,-€
21.03.2019
03.04.2019
04.04.2019
14/2019
Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01  Prešov
IČO: 37870475
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie za účelom výberu dodávateľa poistných služieb

05.04.2019
08.04.2019
09.04.2019
15/2019
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933
Projekt - Šaffova Ostroha 2019 - krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
1 900,-€
25.03.2019
08.04.2019
09.04.2019
16/2019
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933
Projekt Mládež spieva 2019 - krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov
2500,-€
25.03.2019
08.04.2019
09.04.2019
17/2019
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933
Zámutovská struna 2019 - krajská súťaž hudobného folklóru dospelých
3 000,-€
25.03.2019
08.04.2019
09.04.2019
CN 19/001
Zmluva o cestovných náhradách
Marián Lojan
Daľkovská 501/45
069 01 Snina
cestovné náhrady -
Šaffova ostroha 2019
7,70 €
31.3.2019
4.5.2019
5.4.2019
CN 19/002
Zmluva o cestovných  náhradách
Alena Lojanová
Daľkovská 501/45
069 01 Snina
cestovné náhrady -
Šaffova ostroha 2019
7,21 €
31.3.2019
4.5.2019
5.4.2019
CN 19/003
Zmluva o cestovných náhradách
Šimon Čop
Ševčenkova 2223/16
069 01 Snina
cestovné náhrady -
Šaffova ostroha 2019
7,25 €
31.3.2019
4.5.2019
5.4.2019
PZ 19/017
Príkazná zmluva
Juraj Kuruc
Sídlisko 1.mája 72/1
093 01 Vranov nad Topľou
prezentácia a výroba
pletených korbáčov
50,-€
11.4.2019
15.4.2019
16.4.2019
PZ 19/018
Príkazná zmluva
Anna Guziová
Banské 301
094 12 Banské
lektorovanie besedy na tému Veľkonočných tradícií
50,-€
11.4.2019
15.4.2019
16.4.2019
PZ 19/019
Príkazná zmluva
Ing.Eva Čintalová
1.máj G/67
093 01 Vranov nad Topľou
prezentácia a výroba kraslíc
50,-€
11.4.2019
15.4.2019
16.4.2019
18/2019
O2 Slovakia, s.r.o.,
Einsteinova 24
 851 01  Bratislava
IČO: 35848863
SIM karta

17.04.2019
17.04.2019
18.04.2019
       19/2019

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Kladzany 100
094 21 Kladzany
IČO: 42344662
Úprava práv a povinností pri
pri príprave a realizácii podujatia Etno Fest Lysá Hora 2019

17.4.2019
17.4.2019
18.4.2019
PZ 19/020
Príkazná zmluva
Peter Jendruščák
Družstevná 495/12
094 13 Sačurov
ozvučenie- Zemplínska ostrá kosa  Nižný Hrušov
50,-€
17.5.2019
22.5.2019
23.5.2019
PZ 19/021
 Príkazná zmluva
Alexander Orlík
Mlynská 1483/93
093 01 Vranov nad Topľou
výroba ceny Petra Homolku na Šaffovu ostrohu 2019
30,-€
17.5.2019
22.5.2019
23.5.2019
19A/2019
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci
Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Kladzany 100
094 21 Kladzany
IČO: 42344662
Úprava práv a povinností pri
pri príprave a realizácii podujatia Etno Fest Lysá Hora 2019


20.5.2019
23.5.2019
24.5.2019
PZ 19/022
Príkazná zmluva
Alexandra Jurčová
Banské 329
093 12 Banské
inšpicia na súťaži
Šaffová ostroha 2019
80,-€
23.5.2019
28.5.2019
29.5.2019
PZ 19/023
Príkazná zmluva
Gabriel Paľko
Komárany 170
093 01 Komárany
inšpicia na súťaži
Šaffová ostroha
60,-€
24.5.2019
28.5.2019
29.5.2019
PZ 19/024
Príkazná zmluva
Simona Zengevaldová
Veterná 994/2
093 03 Vranov nad Topľou
inšpicia na súťaži
Šaffová ostroha
60,-€
24.5.2019
28.5.2019
29.5.2019
PZ 19/025
Príkazná zmluva
Patrik Konfart
Humenská 24
040 01 Košice
 hudobný sprievod na Šaffovej ostrohe  2019
400,-€
24.5.2019
28.5.2019
29.5.2019
PZ 19/026
Príkazná zmluva
Mária Dzurčaninová
Šmeralova 9
080 01 Prešov
prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
šperkárstvo
30,-€
24.5.2019
28.5.2019
29.5.2019
PZ 19/027
Príkazná zmluva
Dagmar Godot
Mládežnícka 2165/11
093 02 Hencovce
prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
háčkované úžitkové predmety
20,-€
24.5.2019
28.5.2019
29.5.2019
PZ 19/028
Príkazná zmluva
Gabriela Musková
Soľ 247
094 35 Soľ
prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
výroba textílií a hračiek
20,-€
24.5.2019
28.5.2019
29.5.2019
PZ 19/029
Príkazná zmluva
Jana Suchá
Škukltétyho 1895/22
075 01 Trebišov
prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
drôtovanie
20,-€
24.5.2019
28.5.2019
29.5.2019
PZ 19/030
Príkazná zmluva
Alexander Bogdan
Kamenica nad Cirochou 306/31
067 83 Kamenica nad Cirochou
prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
drevené a pletené úžitkové predmety
30,-€
24.5.2019
28.5.2019
29.5.2019
PZ 19/031
Príkazna zmluva
Katarína Kaščáková
Hviezdoslavova 155/17
093 01 Vranov nad Topľou
prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
paličkovanie
20,-€
24.5.2019
28.5.2019
29.5.2019
PZ 19/032
Príkazná zmluva
Mária Dudaščíková
Skrabské 165
094 33 Skrabské
prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
tkané koberce na krosnách
20,-€
24.5.2019
28.5.2019
29.5.2019
PZ 19/033
Príkazná zmluva
Mgr.Anna Gdovinová
Kladzany 162
094 21 Kladzany
moderovanie  Etno Festu- Lysá Hora 2019
100,-€
31.5.2019
3.6.2019
4.6.2019
PZ 19/034
Príkazná zmluva
Alexander Orlík
Mlynská 1483
093 01 Vranov nad Topľou
prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
sklomaliarstvo

20,-€
31.5.2019
3.6.2019
4.6.2019
PZ 19/035
Príkazná zmluva
Ing.Gabriel Turčík
Sídlisko Okulka 14/26
093 01 Vranov nad Topľou
prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
kožiarstvo
20,-€
31.5.2019
3.6.2019
4.6.2019
PZ 19/036
Príkazná zmluva
Ján Ihnát
Hatalov 114
072 16 Hatalov
prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
biče, pastierske kapsy
40,-€
31.5.2019
3.6.2019
4.6.2019
PZ 19/037
Príkazná zmluva
Pavol Tomko
Malý Ruskov 15
075 01 Malý Ruskov
prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
výroba fujár
40,-€
31.5.2019
3.6.2019
4.6.2019
PZ 19/038
Príkazná zmluva
Ľudmila Bujdošová
Jegorovova námestie 1
040 22 Košice
prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
vitráže a maľovanie na sklo
30,-€
31.5.2019
3.6.2019
4.6.2019
PZ 19/039
Príkazná zmluva
Mária Križalkovičová
Juh 1053/8
093 01 Vranov nad Topľou
porotca na okresnej súťaži
Detský výtvarný Vranov


20,-€
5.6.2019
10.6.2019
11.6.2019
PZ 19/040
Príkazná zmluva
Mária Dudová
Okulka 10/7
093 01 Vranov nad Topľou
porotca na okresnej súťaži-
Detský výtvarný Vranov
30,-€
5.6.2019
10.6.2019
11.6.2019
PZ 19/041
Príkazná zmluva
Mgr.Matúš Boroš
Soľ 399
094 35 Soľ
ozvučovanie -Roztoky
150,-€
5.6.2019
10.6.2019
11.6.2019
PZ 19/042
Príkazná zmluva
PeaDr.Anna Derevjaniková PhD.
Sibírska 26
080 01 Prešov
porotca na okresnej súťaži-
Roztoky

80,-€
5.6.2019
10.6.2019
11.6.2019
PZ 19/043
Príkazná zmluva
Mgr.Milan Rendoš
Gudernova 10
040 11 Košice
porotca na okresnej súťaži-
Roztoky

80,-€
7.6.2019
10.6.2019
11.6.2019
PZ 19/044
Príkazná zmluva
Andrea Rendošová
Gudernova 10
040 11 Košice
porotca na okresnej súťaži-
Roztoky
70,-€
7.6.2019
10.6.2019
11.6.2019
PZ 19/045 Príkazná zmluva
Eva Bérešová
Čemernianska 199
093 01 Vranov nad Topľou
upratovacie práce HZOS 120,-€ 7.6.2019 13.6.2019 14.6.2019
21/2019 Zmluva o poskytnutí služieb
CUBS plus,s.r.o.
Masarykova č.21
040 01 Košice
určenie zodpovednej osoby
podľa zákona č.2016/679 (GDPR)
19,-€ bez DPH/ mesiac 28.6.2019 28.6.2019 29.6.2019
PZ 19/046
Príkazná zmluva
Ing.Mihalčin
Komárany 127
093 01 Vranov nad Topľou
lektorovanie podujatia Facebookove tandemy v rámci projektu Medzigeneračné tandemy 2
50,-€
20.6.2019
28.6.2019
29.6.2019
PZ 19/047 Príkazná zmluva
Ondrej Česlák
Nižný Kručov 111
093 01 Vranov nad Topľou
záhradnícke úpravy
v okolí objektu HZOS
200,-€ 28.6.2019 3.7.2019 4.7.2019
PZ 19/048 Príkazná zmluva
Eva Bérešová
Čemernianska 199
093 03 Vranov nad Topľou
upratovacie práce HZOS
80,-€ 28.6.2019 3.7.2019 4.7.2019
PZ 19/049
Príkazná zmluva
Milka Kerekešová
Michalok 95
094 23 Merník
upratovacie práce HZOS
60,-€
12.7.2019
18.7.2019
19.7.2019
20/2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MkSr MK- 2878/2019/2.4
Ministerstvo kultúry Slovenskej  republiky
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava
Projekt Medzigeneračné tandemy
2
1000,-€
25.7.2019
31.7.2019
1.8.2019
PZ 19/050
Príkazná zmluva
Peter Jendruščák
Družstevná 495/12
094 13 Sačurov
ozvučenie na slávnostiach v Hencovciach
50,-€
26.7.2019
31.7.2019
1.8.2019
PZ 19/051
Príkazná zmluva
Mgr.Matúš Boroš
Soľ 399
094 35
ozvučenie v Sedliskách na Slávnostiach remesiel a medu
200,-€
9.8.2019
15.8.2019
16.8.2019