Zmluvy 2017

Zverejnené zmluvy 2017


P.č.
Názov zmluvy
Účastník zmluvy

Predmet zmluvy

Hodnota zmluvy

Uzavretá

Zverejnená
Účinná
1/2017
 Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
Slovanet a.s.
Záhradnícka 151
82108 Bratislava
IČO: 35765143
Internet DSL 8
14,- €
11.01.2017
12.01.2017
13.01.2017
4/2017
Dodatok č. 1 k dohode číslo 16/40/52A/220
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Námestie Slobody5
093 22
Zmena ustanovení dohody spojená so zmenou financovania príspevku
 
25.01.2017
26.01.2017
27.01.2017
5/2017
Dodatok č. 1 k dohode číslo 16/40/52A/243
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Námestie Slobody5
093 22
Zmena ustanovení dohody spojená so zmenou financovania príspevku
 
25.01.2017
26.01.2017
27.01.2017
6/2017
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov
č. 6/2017

Adriana Galisová
Gen. Svobodu 331/140
093 01  Vranov nad Topľou
IČO: 41390784
Prenájom nebytových priestorov (klubovne č. 1) od 01.02.2017 do 31.12.2017
 10,-€/hod.
01.02.2017
02.02.2017
03.02.2017
7/2017
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov
č. 7/2017

Jozef Dřevo
Zlatníctvo a klenotníctvo
Jurigovo nám. 1
84105  Bratislava
IČO: 47 978 171
Prenájom nebytových priestorov (klubovne č. 1) dňa 06.02.2017
17,- €
01.02.2017
02.02.2017

03.02.2017
8/2017
Príkazná zmluva
Mgr. Peter Šofranko
Dubník 1531/28
093 01  Vranov nad Topľou
Znotovať a upraviť piesne súťažiacim na okr. súťaži Talenty 2017
70,- €
10.02.2017
10.02.2017
11.02.2017
9/2017
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov
č. 9/2017

SAPA, s.r.o.
Priemyselná 278
905 01  Senica
IČO: 36233692
Prenájom nebytových priestorov (klubovne č. 1) za účelom kurzu
480,- €
10.02.2017
10.02.2017
11.02.2017
10/2017
Zmluva o spolupráci
Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34  Bratislava
IČO: 00164615
Úprava práv a povinností v rámci vzájomnej spolupráce
 
15.02.2017
16.02.2017
17.02.2017
11/2017
Príkazná zmluva
Ľubica Bekéniová
P. O. Hviezdoslava 798/4
Veľký Šariš
Odborné lektorovanie na špec. podujatí
150,- €
24.02.2017
24.02.2017
25.02.2017
12/2017
Príkazná zmluva
Marica Harčaríková
Baška 133
Odborné lektorovanie na špec. podujatí
150,- €
24.02.2017
24.02.2017
25.02.2017
13/2017
Príkazná zmluva
Adrián Jenčo
Viničná 422/20
093 01  Vranov nad Topľou
Zhotovenie zvukového a obrazového záznamu 
Umelecký prednes od A do Z
200,- €
27.02.2017
27.02.2017
28.02.2017
14/2017
Príkazná zmluva
Mgr. Božena Tokárová
Okružná 1694/2
078 01  Sečovce
Vykonanie odbornej prednášky na tému Benefity Róma s Rómami
30,- €
16.03.2017
17.03.2017
18.03.2017
15/2017
Príkazná zmluva
Ingrid Závodská
Ul. 1. mája 1458/15
Vykonať odborné hodnotenie na okresnej súťaži Hviezdoslavov Kubín 2017
50,- €
29.03.2017
29.03.2017
30.03.2017
16/2017
Príkazná zmluva
Ľubica Bekéniová
P. O. Hviezdoslava 4
Veľký Šariš
Vykonať odborné hodnotenie na okresnej súťaži Hviezdoslavov Kubín 2017
60,- €
29.03.2017
29.03.2017
30.03.2017
17/2017
Príkazná zmluva
Elena Kladná
Okulka 12/15
093 01  Vranov nad Topľou
Vykonať odborné hodnotenie na okresnej súťaži Hviezdoslavov Kubín 2017
40,- €
29.03.2017
29.03.2017
30.03.2017
18/2017
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov
Jozef Dřevo
Zlatníctvo a klenotníctvo Jurigovo nám. 1
841 05  Bratislava
IČO: 47 978 171
Prenájom klubovne č. 1
40,- €
07.04.2017
07.04.2017
08.04.2017
19/2017
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov
Účtovné a daňové centrum, s.r.o.
KVP 1
040 23  Košice
IČO: 50340581
Prenájom klubovne č. 1
Od 03.04.-22.05.2017
450,- €
31.03.2017
31.03.2017
01.04.2017
20/2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 17-431-01539

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na projekt
Etno Fest Lysá Hora 2017
3500,- €
04.04.2017
04.04.2017
05.04.2017
21/2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 
č. 17-441-00072

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na projekt
Mládež spieva 2017
1800,- €
19.04.2017
20.04.2017
21.04.2017
22/2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 17-441-00075

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na projekt
Krajská súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov
2200,- €
19.04.2017
20.04.2017
21.04.2017
23/2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 
č. 17-441-00077

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na projekt
Tancuj,tancuj... 2017
2000,- €
19.04.2017
20.04.2017
21.04.2017
24/2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 17-3101517

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na realizáciu projektu Hornozemplínske folklórne slávnosti
6000,- €
19.04.2017
20.04.2017
21.04.2017
25/2017
Príkazná zmluva
Soňa Košárová
Stavebná 163/6
075 01  Trebišov
Vykonať lektorovanie na tvorivej dielni maľovanie veľkonočných kraslíc
20,- €
07.04.2017
10.04.2017
11.04.2017
26/2017
Príkazná zmluva
Edita Sinčáková
Okulka 8/3
093 01  Vranov nad Topľou
Vykonať lektorovanie na tvorivej dielni maľovanie veľkonočných kraslíc
25,- €
07.04.2017
10.04.2017
11.04.2017
27/2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 
č. 17-442-01244

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na projekt
Umelecký prednes
 od A po Z
1000,- €
03.05.2017
04.05.2017
05.05.2017
28/2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 17-442-01178

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na projekt
Zámutovská struna – Workshop ľudových hudieb
1000,- €
03.05.2017
04.05.2017
05.05.2017
29/2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 
č. 17—442-01183

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na realizáciu projektu Tanečné domy 2017 vo Vranove nad Topľou
2500,- €
03.05.2017
04.05.2017
05.05.2017
30/2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 17-442-01235

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na projekt
Detský kaleidoskop 2017
1000,- €
03.05.2017
04.05.2017
05.05.2017
31/2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 
č. 17—442-01041

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na realizáciu projektu Poďme sa rozprávať
1000,- €
03.05.2017
04.05.2017
05.05.2017
32/2017
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov
Jozef Dřevo
Zlatníctvo a klenotníctvo Jurigovo nám. 1
841 05  Bratislava
IČO: 47 978 171
Prenájom klubovne č. 1
17,- €
18.05.2017
18.05.2017
19.05.2017
33/2017
Zmluva o dielo
TATRY-PROJEKTA s.r.o.
Okružná 787/18
058 01  Poprad
IČO: 47580224
Vypracovanie projektovej dokumentácie – „Budova múzea – výmena otvorových konšturkcií, zateplenie obvodového a strešného plášťa“
12840,- €
31.05.2017
05.06.2017
06.06.2017
34/2017
Zmluva o poskytnutí služby
Zruženie obcí pod hradom Čičva
Kladzany 100
094 21  Kladzany
Uskutočnenie verejného podujatia v rámci realizácie projektu „Život pod hradom Čičva"
3960,- €
29.05.2017
30.05.2017
31.05.2017
35/2017
Príkazná zmluva
Štefan Kocák
Čaklov 440
094 35
Výber, úprava fotografií a príprava výstavy „25 rokov Šaffovej ostrohy vo fotografii
200,- €
20.05.2017
05.06.2017
06.06.2017
36/2017
Príkazná zmluva
Milan Stanovčák
Žalobín 182
094 03
Vykonať vystúpenie FS Konopianka na podujatí Život pod hradom Čičva
70,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
37/2017
Príkazná zmluva
Mária Klimová
Kladzany 171
094 21
Vykonať vystúpenie FS Ondavanka na podujatí Život pod hradom Čičva
70,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
38/2017
Príkazná zmluva
Marta Jakubová
Nižný Hrabovec 83
094 21
Vykonať vystúpenie FS Potoky na podujatí Život pod hradom Čičva
70,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
39/2017
Príkazná zmluva
Mgr. Matej Sabol
Sedliská 70
094 09
Vykonať vystúpenie FS Verbina na podujatí Život pod hradom Čičva
70,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
40/2017
Príkazná zmluva
Ivana Joneková
Mlynská 238
094 12  Vechec
Vykonať výučbu ľudového tanca na podujatí Život pod hradom Čičva
25,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
41/2017
Príkazná zmluva
RNDr. Pavol Kaňuch
Juskova Voľa 90
094 12
Vykonať asistenciu réžie na podujatí Život pod hradom Čičva
280,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
42/2017
Príkazná zmluva
Mgr. Michal Keruľ, PhD.
Prešovská 22
055 01  Margecany
Vykonať animovanie hier pre deti na podujatí Život pod hradom Čičva
250,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
43/2017
Príkazná zmluva
Mgr. Peter Kocák
Sídlisko Juh 1048/55
093 01  Vranov nad Topľou
Vykonať dramaturgiu a réžiu na podujatí Život pod hradom Čičva
350,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
44/2017
Príkazná zmluva
Ján Babenský
Hlinné
094 35
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Život pod hradom Čičva
30,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
45/2017
Príkazná zmluva
Miroslav Jenčo
Kvetná 836
093 03  Vranov nad Topľou
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Život pod hradom Čičva
30,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
46/2017
Príkazná zmluva
Soňa Košarová
Stavebná 2 163/6
075 01  Trebišov
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Život pod hradom Čičva
30,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
47/2017
Príkazná zmluva
Anna Lipkošová
Komárany 89
093 01
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Život pod hradom Čičva
30,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
48/2017
Príkazná zmluva
Gabriela Mrusková
Soľ 247
094 35
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Život pod hradom Čičva
30,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
49/2017
Príkazná zmluva
Alexander Orlík
093 01  Vranov nad Topľou
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Život pod hradom Čičva
30,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
50/2017
Príkazná zmluva
Pavol Tomko
Malý Ruskov 15
075 01
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Život pod hradom Čičva
30,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
51/2017
Príkazná zmluva
Mariana Tokorová
Hencovská 2030
093 02  Hencovce
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Život pod hradom Čičva
30,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
52/2017
Príkazná zmluva
Ing. Anna Rozkošová
Piskorovce 24
094 05  Piskorovce
Vykonať inšpiciu podujatia Život pod hradom Čičva
50,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
53/2017
Príkazná zmluva
Ondrej Šinaj
Sečovská Polianka 724
094 15
Vykonať zabezpečenie  ľudovej hudby na podujatí Život pod hradom Čičva
400,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
54/2017
Príkazná zmluva
Jakub Štefanko
Dubník 1505/2
093 01  Vranov nad Topľou
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Život pod hradom Čičva
50,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
55/2017
Príkazná zmluva
Ondrej Varga
Čičava 142
093 01
Vykonať výučbu ľudového tanca na podujatí Život pod hradom Čičva
25,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
56/2017
Príkazná zmluva
Slavomíra Zengevaldová
Veterná 994/2
093 03  Vranov nad Topľou
Vykonať finančné manažovanie podujatia Život pod hradom Čičva
100,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
57/2017
Príkazná zmluva
Mária Gubčová
Ondavské Matiašovce 94
094 01
Vykonať vystúpenie FS  Kazarinka na podujatí Život pod hradom Čičva
70,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
58/2017
Príkazná zmluva
Danuše Mihalčinová
Čaklov
094 35
Vykonať vystúpenie FS  Čaklov na podujatí Etno Fest Lysá Hora 2017
80,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
59/2017
Príkazná zmluva
Martin Marčak
Nižný Hrušov 199
094 22
Vykonať vystúpenie FS  Hrušovčan na podujatí Etno Fest Lysá Hora 2017
100,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
60/2017
Príkazná zmluva
Mária Gubčová
Ondavské Matiašovce 94
094 01
Vykonať vystúpenie FS  Kazarinka na podujatí Etno Fest Lysá Hora 2017
50,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
61/2017
Príkazná zmluva
Milan Stanovčák
Žalobín 182
094 03
Vykonať vystúpenie FS  Konopianka
na podujatí Etno Fest Lysá Hora 2017
50,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
62/2017
Príkazná zmluva
Mária Klimová
Kladzany 171
094 21
Vykonať vystúpenie FS  Ondavanka
 na podujatí Etno Fest Lysá Hora 2017
50,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
63/2017
Príkazná zmluva
Marta Jakubová
Nižný Hrabovec 83
094 21
Vykonať vystúpenie FS  Potoky
 na podujatí Etno Fest Lysá Hora 2017
50,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
64/2017
Príkazná zmluva
Mgr. Matej Sabol
Sedliská 70
094 09
Vykonať vystúpenie FS  Potoky
 na podujatí Etno Fest Lysá Hora 2017
50,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
65/2017
Príkazná zmluva
Imrich Oravec
Krakovská 1027/5
040 11  Košice
Zabezpečiť  vystúpenie člena FS Omladina  
na podujatí Etno Fest Lysá Hora 2017
50,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
66/2017
Príkazná zmluva
Mgr. Martina Jurčová
Banské 90
094 12  Banské
Vykonať konferovanie kult. programu  Etno Fest Lysá Hora 2017
100,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
67/2017
Príkazná zmluva
Mgr. Peter Kocák
Sídlisko Juh 1048/55
093 01  Vranov nad Topľou
Vykonať dramaturgiu a réžiu podujatia Etno Fest Lysá Hora 2017
200,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
68/2017
Príkazná zmluva
Eduard Adam
Vechec 349
094 12
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Etno Fest Lysá Hora 2017
50,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
69/2017
Príkazná zmluva
Ján Babenský
Hlinné 
094 35
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Etno Fest Lysá Hora 2017
20,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
70/2017
Príkazná zmluva
Soňa Košarová
Stavebná 2 163/6
075 01  Trebišov
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Etno Fest Lysá Hora 2017
20,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
71/2017
Príkazná zmluva
Anna Lipkošová
Komárany 89
093 01
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Etno Fest Lysá Hora 2017
20,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
72/2017
Príkazná zmluva
Alexander Orlík
093 01  Vranov nad Topľou
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Etno Fest Lysá Hora 2017
20,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
73/2017
Príkazná zmluva
Pavol Tomko
Malý Ruskov 15
075 01
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Etno Fest Lysá Hora 2017
20,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
74/2017
Príkazná zmluva
Slavomíra Zengevaldová
Veterná 994/2
093 03  Vranov nad Topľou
Vykonať manažovanie projektu Etno Fest Lysá Hora 2017
150,- €
02.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
76/2017
Príkazná zmluva
Katarína Kišidayová DIS.art.
Čingovská 4
040 12  Košice
Vykonanie odborného hodnotenia na okr. súťaži ROZTOKY 2017
70,- €
09.06.2017
13.06.2017
14.06.2017
77/2017
Príkazná zmluva
Erika Švedová
Krivá 2
040 01  Košice
Vykonanie odborného hodnotenia na okr. súťaži ROZTOKY 2017
70,- €
09.06.2017
13.06.2017
14.06.2017
78/2017
Príkazná zmluva
Ing. Radoslav Kertis
Dlhá 776/122
093 01  Vranov nad Topľou
Vykonanie odborného hodnotenia na okr. súťaži ROZTOKY 2017
85,- €
09.06.2017
13.06.2017
14.06.2017
79/2017
Príkazná zmluva
Mgr. Alena Štovková
Banské 10
Lektrorovanie besedy Deň Zeme v rámci projektu Poďme sa rozprávať 2017
100,- €
13.06.2017
13.06.2017
14.06.2017
80/2017
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov
Účtovné a daňové centrum, s.r.o.
KVP 1
040 23  Košice
IČO: 50340581
Prenájom klubovne č. 1
Od 20.06.-04.08.2017
450,- €
19.06.2017
19.06.2017
20.06.2017
33A/2017
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 31.05.2017
TATRY-PROJEKTA s.r.o.
Okružná 787/18
058 01  Poprad
IČO: 47580224
Ukončenie Zmluvy o dielo
 
21.06.2017
22.06.2017
23.06.2017
81/2017
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov
Účtovné a daňové centrum, s.r.o.
KVP 1
040 23  Košice
IČO: 50340581
Prenájom klubovne č. 1
Od 20.06.-04.08.2017
450,- €
14.08.2017
14.08.2017
15.08.2017
82/2017
Dodatok k zmluve č.
A1969538

Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08  Bratislava
IČO: 35697270
Zmena účastníckeho programu
--,-
16.08.2017
17.08.2017
18.08.2017
83/2017
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov
Jozef Dřevo
Zlatníctvo a klenotníctvo
Černého 520/19
182 00 Praha 8
Prenájom klubovne č. 2
17,- €
23.08.2017
23.08.2017
24.08.2017
84/2017
Príkazná zmluva
Marianna Toroková
Hencovce 2030
093 02
Prezentácia ľudových remesiel – Hornoz. FS
25,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
85/2017
Príkazná zmluva
Soňa Košarová
Stavebná 2 163/6
075 01  Trebišov
Prezentácia ľudových remesiel – Hornoz. FS
25,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
86/2017
Príkazná zmluva
Anna Karabiňošová
Murgašova 11
083 01  Sabinov
Prezentácia ľudových remesiel – Hornoz. FS
25,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
87/2017
Príkazná zmluva
Eva Mikulová
Lúčna 824/22
093 01  Vranov nad Topľou
Prezentácia ľudových remesiel – Hornoz. FS
25,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
88/2017
Príkazná zmluva
Anna Lipkošová
Komárany 89
093 01
Prezentácia ľudových remesiel – Hornoz. FS
25,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
89/2017
Príkazná zmluva
Mária Dzurčaninová
Murgašova 11
083 01  Sabinov
Prezentácia ľudových remesiel – Hornoz. FS
25,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
90/2017
Príkazná zmluva
Ľudmila Bujdošová
Jegorovovo nám. 1
040 22 Košice
Prezentácia ľudových remesiel – Hornoz. FS
25,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
91/2017
Príkazná zmluva
Mária Hatalová
Stankovská 38
094 14  Sečovská Polianka
Vystúpenie FS Hornoz. FS
70,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
92/2017
Príkazná zmluva
Mária Hurná
Čierne nad Topľou 113
094 34  Bystré
Vystúpenie FS Hornoz. FS
50,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
93/2017
Príkazná zmluva
Danuše Mihalčinová
Čaklov 
094 35
Vystúpenie FS Hornoz. FS
50,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
94/2017
Príkazná zmluva
Slávko Bubnár
Hencovská 1871/46
093 02  Hencovce
Vystúpenie FS Hornoz. FS
70,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
95/2017
Príkazná zmluva
Mária Zubková
Sídlisko 1. mája 69/7
093 01
Vystúpenie ženskej speváckej skupiny Hornoz. FS
50,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
96/2017
Príkazná zmluva
Anna Chomová
Kamenná Poruba 89 093 03 Vranov nad Topľou
Vystúpenie FS Hornoz. FS
65,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
97/2017
Príkazná zmluva
Kvetoslava Velčková
Petrovce 11
094 31  Hanušovce nad Topľou
Vystúpenie ženskej speváckej skupiny Hornoz. FS
65,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
98/2017
Príkazná zmluva
Bartolomej Bak
Komárany 67
093 01  Vranov nad Topľou
Vystúpenie Vranovských heligonkárov Hornoz. FS
50,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
99/2017
Príkazná zmluva
Bartolomej Ragančík
Komárany 144
093 01  Vranov nad Topľou
Vystúpenie ženskej speváckej skupiny Hornoz. FS
50,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
100/2017
Príkazná zmluva
Marta Jakubová
Nižný Hrabovec 83
094 21
Vystúpenie FS Hornoz. FS
65,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
101/2017
Príkazná zmluva
Mikuláš Cvejkuš
Cabov 35
094 14
Vystúpenie FS Hornoz. FS
65,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
102/2017
Príkazná zmluva
Petronela Lukičová
Duklianskych hrdinov 1212
093 01  Vranov nad Topľou
Vystúpenie ženskej speváckej skupiny Hornoz. FS
50,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
103/2017
Príkazná zmluva
Martin Marčak
Nižný Hrušov 199
094 22
Vystúpenie mužskej speváckej skupiny Hornoz. FS
65,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
104/2017
Príkazná zmluva
Mária Klimová
Kladzany 171
094 21
Vystúpenie FS Hornoz. FS
65,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
105/2017
Príkazná zmluva
Mgr. Matej Sabol
Sedliská 70
094 09  Sedliská
Vystúpenie FS Hornoz. FS
50,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
106/2017
Príkazná zmluva
Darina Katinová
Vechec 285
094 12  Vechec
Vystúpenie ženskej skupiny Hornoz. FS
70,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
107/2017
Príkazná zmluva
Miroslav Jenčo
Kvetná 836
093 03  Vranov nad Topľou
Dramaturgia a réžia programu Na Jurmaku Hornoz. FS
150,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
108/2017
 Príkazná zmluva
Mgr. Peter Kocák
Sídlisko Juh 1048/55
093 01  Vranov nad Topľou
Dramaturgia a réžia programv na Jurmaku a GALA Hornoz. FS
250,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
109/2017
Príkazná zmluva
Miroslav Golian
Hliník 17
977 01  Brezno
Lektorovanie –  7. tanečný dom a 2. tan. domček
67,- €
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
110/2017
Príkazná zmluva
Ján Vajda
Trieda SNP 42
040 11 Košice
Lektorovanie –  7. tanečný dom a 2. tan. domček
67,- €
30.08.2017
04.09.2017
05.09.2017
111/2017
Príkazná zmluva
Katarína Laššaková
Čerenčany 11
979 01  Rimavská Sobota
Lektorovanie –  7. tanečný dom a 2. tan. domček
67,- €
30.08.2017
04.09.2017
05.09.2017
112/2017
Príkazná zmluva
Mgr. art. Vanda Golianová
9. mája 39
977 03  Brezno
Lektorovanie –  7. tanečný dom a 2. tan. domček
67,- €
30.08.2017
04.09.2017
05.09.2017
113/2017
Príkazná zmluva
Tatiana Salajová
Mičinská cesta 58
974 01  Banská Bystrica
Porotovanie na kraj. súťaži a prehliadke folkl. kolektívov
140,- €
08.09.2017
11.09.2017
12.09.2017
114/2017
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov
MARYJEN, s.r.o.
Rakovec nad Ond. 281
072 03
IČO: 47568259
DIČ: 2023992817
Prenájom klubovne č. 1
Od 09.10.-21.11.2017
450,- €
06.10.2017
09.10.2017
10.10.2017
115/2017
Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov
Spoločenstvo vlastníkov bytov
Prenájom nebytových priestorov
10,- €
26.10.2017
27.10.2017
28.10.2017
116/2017
Príkazná zmluva
Iveta Kažimírová
Baška 1141
Košice - okolie
Odborné lektorovanie 2. Etnodomu
76,- €
02.11.2017
03.11.2017
04.11.2017
117/2017
Príkazná zmluva
Mgr. Radovan Pristaš
A. Dubčeka 4
075 01 Trebišov
Odborné lektorovanie 2. Etnodomu
76,- €
02.11.2017
03.11.2017
04.11.2017
118/2017
Príkazná zmluva
Kristína Vajdová
Hrabová 43
040 22 Košice
Odborné lektorovanie 2. Tanečného domu
76,- €
02.11.2017
03.11.2017
04.11.2017
119/2017
Príkazná zmluva
Kristína Vajdová
Hrabová 43
040 22 Košice
Odborné lektorovanie 2. Tanečného domu
76,- €
02.11.2017
03.11.2017
04.11.2017
120/2017
Príkazná zmluva
Peter Pjenčák
Sídlisko Okulka 7/1
093 01  Vranov nad Topľou
Odborné lektorovanie besedy Biodiverzita
60,- €
 09.11.2017
10.11.2017
11.11.2017
121/2017
Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov

Jozef Dřevo
Zlatníctvo a klenotníctvo
Černého 50/19
182 00 Praha 8

Prenájom klubovne č. 2
17,- €
14.11.2017
15.11.2017
16.11.2017
122/2017
Príkazná zmluva
Mgr. Peter Šafranko
Prostějovská 4843/48
080 01  Prešov
Odborné lektorovanie besedy Regionálne dejiny
70,- €
22.11.2017
23.11.2017
24.11.2017
123/2017
Zmluva dodávke vody z verejného vodovodu
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Komenského 5
042 48  Košice
Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd

23.11.2017
30.11.2017
01.12.2017
124/2017
Zmluva o poskytnutí cestovných náhrad
Anna Opaľuchová
Kladzany
094 21
Stravné v rámci projektu Poďme sa rozprávať
4.- €
23.11.2017
30.11.2017
24.11.2017
125/2017
Príkazná zmluva
Viliam Gurbaľ
Šarišské Bohdanovce 57
082 05
Odborné lektorovanie v rámci projektu Zámutovská struna
100,- €
01.12.2017
07.12.2017
08.12.2017
126/2017
Príkazná zmluva
Ondrej Šinaj
Veterná 724
094 14  Sečovská Polianka
Odborné lektorovanie v rámci projektu Zámutovská struna
100,- €
01.12.2017
07.12.2017
08.12.2017
127/2017
Príkazná zmluva
Michal Zelinka
Husova 165/5
602 00  Brno
ČR
Odborné lektorovanie v rámci projektu Zámutovská struna
100,- €
01.12.2017
07.12.2017
08.12.2017
128/2017
Zmluva o cestovných náhradách
Viliam Gurbaľ
Šarišské Bohdanovce 57
082 05
Úhrada cestovných nákladov
7,35 €
02.12.2017
07.12.2017
08.12.2017
129/2017
Zmluva o cestovných náhradách
Marián Lojan
Daľkovská 501/45
069 01  Snina
Úhrada cestovných nákladov
8,72 €
02.12.2017
07.12.2017
08.12.2017
130/2017
Zmluva o poskytnutí cestovných náhrad
Anna Opaľuchová
Kladzany
094 21
Stravné v rámci projektu Poďme sa rozprávať
4,- €
04.12.2017
07.12.2017
08.12.2017
131/2017
Zmluva o poskytnutí cestovných náhrad
Dr. Miroslava Fuňáková
Okulka T/20
093 01  Vranov nad Topľou
Stravné v rámci projektu Poďme sa rozprávať
4,- €
04.12.2017
07.12.2017
08.12.2017
132/2017
Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov
MARIYJEN, s. r. o.
Rakovec nad Ondavou 281
072 03
Prenájom klubovne č. 1
180,- €
07.12.2017
13.12.2017
14.12.2017
133/2017
Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov
MARIYJEN, s. r. o.
Rakovec nad Ondavou 281
072 03
Prenájom klubovne č. 1
270,- €
12.12.2017
13.12.2017
14.12.2017
134/2017
Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov
Spoločenstvo vlastníkov bytov Sídlisko Okulka X 12
093 01  Vranov nad Topľou
Prenájom klubovne č. 1
10,- €
15.12.2017
15.12.2017
16.12.2017