Zmluvy 2016

Zverejnené zmluvy 2016

P.č.
Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
1 Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov 
Jozef Dřevo
Černého 520/19
182 00 Praha – 8
Česká Republika
IČO: 47978171
Prenájom klubovne
17,00 €
19.01.2016
20.01.2016
2 Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí finančného príspevku  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Námestie Slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 30794536
Zmena ustanovení dohody č. 57/2015/§54-ŠZ zo dňa 21.10.2015   28.01.2016 29.01.2016
3 Zmluva o jednorázovom prenájme nebytových priestorov Adriana Gálisová
Gen. Svobodu 331/140
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 37781120
Prenájom klubovne 10,-€/h 28.01.2016 29.01.2016
4 Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov SAPA s.r.o.
Priemyselná 278,
90501 Senica
IČO: 36233692
Prenájom klubovne 150,-€ 16.02.2016 17.02.2016
5 Dohoda číslo 23/§52a/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Námestie Slobody 5
093 22 Vranov n.T.
IČO: 30794536
Poskytovanie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 487,74€
81,29€
24.02.2016 25.02.2016
6 Príkazná zmluva Marianna Svoreňová
Michalovská 27
040 11 Košice
Vedenie odb. seminára – Tancuj, tancuj 100,- € 01.04.2016 04.04.2016
7 Kúpna zmluva Róbert Mikita 
Lúčna 830/26A
093 01  Vranov nad Topľou
IČO: 37781120
Kúpa používaného nábytku 980,- € 05.04.2016 06.04.2016
8 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 197/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava 1
IČO: 00151513
Príprava a realizácia speváckej talentovej súťaže Gipsy Bašavel 1500,- €
09.05.2016 10.05.2016
9
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-440-00649 Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na realizáciu projektu Mládež spieva 2016 2050,- €
21.07.2016 22.07.2016
10
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-440-00651 Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na realizáciu projektu Tancuj, tancuj...2016 2400,- €
21.07.2016 22.07.2016
11 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-440-00657 Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na realizáciu projektu Zámutovská struna 1900,- €
21.07.2016 22.07.2016
12 Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100317718C Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91  Košice
Zmena a doplnenie zmluvy   21.07.2016 22.08.2016
13 Príkazná zmluva Mária Klimová
Kladzany 171
Zabezpečiť vystúpenia FSk Ondavanka 40,- € 25.08.2016 25.08.2016
14 Príkazná zmluva Slávko Bubnár
Hencovská 1871/46
093 01  Hencovce
Zabezpečiť vystúpenia FSk Hencovčan 40,- € 25.08.2016 25.08.2016
15 Príkazná zmluva Mgr. Anna Fetkovičová
Poša 73, 094 21
Zabezpečiť vystúpenia FSk Pošanky 40,- € 25.08.2016 25.08.2016
16 Príkazná zmluva Milan Stanovčák
Žalobín 182, 094 03
Zabezpečiť vystúpenie FSk Konopianka 40,- € 25.08.2016 25.08.2016
17 Príkazná zmluva Bartolomej Ragančík
Komárany 144
Zabezpečiť vystúpenie ŽSSk Lipka 40,- € 25.08.2016 25.08.2016
18 Príkazná zmluva Anna Chomová
Kamenná Poruba 89
Zabezpečiť vystúpenie FSk Porubjanka 40,- € 25.08.2016 25.08.2016
19 Príkazná zmluva Lucia Ruščinová
Jusková Voľa 8
Zabezpečiť vystúpenie ŽSSk Juskovčanky 40,- € 25.08.2016 25.08.2016
20
Príkazná zmluva Petronela Lukičová
Duklianskych hrdinov 1212
093 01  Vranov n. T.
Zabezpečiť vystúpenie ŽSSk Ružičky 40,- € 25.08.2016 25.08.2016
21 Príkazná zmluva Matej Sabol
Sedliská 70
094 09
Zabezpečiť vystúpenie FSk Verbina a Šedliščanske chlopi 80,- € 25.08.2016 25.08.2016
22 Príkazná zmluva PhDr. Bartolomej Bak
Komárany 67
Zabezpečiť vystúpenie Vranovských heligonkárov 40,- € 25.08.2016 25.08.2016
23 Príkazná zmluva Mária Topoľovská
Budapeštianska 14
04013 Košice
Zabezpečiť vystúpenie FSk Parchovianka 160,- € 25.08.2016 25.08.2016
24 Príkazná zmluva Mária Hurná
Čierne nad Topľou 113
094 34
Zabezpečiť vystúpenie FSk Vederko 40,- € 25.08.2016 25.08.2016
25 Príkazná zmluva Anna Čorejová
Skrabské 148
Zabezpečiť vystúpenie FSk Skrabčanka 40,- € 25.08.2016 25.08.2016
26 Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov Jozef Dřevo
Černého 520/19
182 00 Praha – 8
Česká Republika
IČO: 47978171
Prenájom klubovne 17.- € 02.09.2016 05.09.2016
27 Príkazná zmluva Ján Babenský
Hlinné 3021, 094 35
Výroba cien na Zamutovskú strunu 80,- € 20.09.2016 21.09.2016
28 Príkazná zmluva Miroslav Gábor
Lesná 422,
094 12 Vechec
Zabezpečiť vystúpenie FSk Parchovianka 60,- € 21.10.2016 21.10.2016
29 Príkazná zmluva Lenka Klimčová
Pod Šibenou 506
094 31 Hanušovce nad Topľou
Zabezpečiť aktívnu účasť v porote a odborné vedenie seminára 60,- € 21.10.2016 21.10.2016
30
Príkazná zmluva Mgr. Alfonz Kaliaš
Cintorínska 853
093 03 Vranov nad Topľou
Zabezpečiť aktívnu účasť v porote a odborné vedenie seminára 60,- € 21.10.2016 21.10.2016
31 Príkazná zmluva Júlia Cvoreňová
Topľanská 29
086 41 Raslavice
Zabezpečiť vystúpenie hudobno-spev. skupina SABROSA 300,- € 21.10.2016 21.10.2016