Zmluvy 2015

Zverejnené zmluvy 2015

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
Objednávka nebytových priestorov Tamyrex s.r.o.
Karlovarská 2 
040 11
IČO: 48111929
Prenájom klubovne:
Kurz práca s počítačom pre pokročilých
300,00 € 21.12.2015 22.12.2015
Dohoda č. 57/2015/§54-ŠnZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Námestie Slobody 5
093 22 Vranov n.T.
IČO: 30794536
O poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia 
Pracovného miesta v rámci projektu „Šanca na zamestnanie“
6.477,60 € 21.10.2015 22.10.2015
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov Spoločestvo bytov
Okulka X1
093 01
Vranov n.T.
Prenájom klubovne:
schôdza
10,00 € 02.10.2015 05.10.2015
Zmluva o jednorázovom prenájme nebytových priestorov
O/8
Nova Training s.r.o
Popradská 86
040 11 Košice
IČO: 36195219
Prenájom klubovne 
Kurz Bilancia kompetencií
150,00 €
02.10.2015 05.10.2015
Príkazná zmluva
D/6
 
Fyzická osoba Vystúpenie ŽSSk Komanička v programe na Hornozemplínskych folklórnych slávnostiach 50,00 €
19.08.2015 21.08.2015
Zmluva o jednorázovom prenájme nebytových priestorov
O/7
Nova Training s.r.o
Popradská 86
040 11 Košice
IČO: 36195219
Prenájom klubovne 
Od 18.8.2015 do 16.9.2015
300,00 € 17.08.2015 18.08.2015
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR
č. 311/2015/OK
Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na vzdelávací program v kultúre 300,00 € 30.06.2015 07.07.2015
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR
č. 256/2015/OK
Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na vzdelávací program v kultúre 3.700,00 € 16.06.2015 17.06.2015
Zmluva o jednorázovom prenájme nebytových priestorov
O/6
Mekka s.r.o.
Nádvorie Európyň
Dánsky dom 6/A
945 01 Komárno
IČO: 36 565 733
Prenájom výstavnej siene 100,00 €
05.05.2015 12.05.2015
Zmluva o jednorázovom prenájme nebytových priestorov
O/5
Jozef Dřevo,
Černého 520
182 00 Praha 8 – Střížkov
Česká republika
IČO: 47978171
Prenájom klubovne 17,00 € 05.05.2015 12.05.2015
Zmluva o jednorázovom prenájme nebytových priestorov
O/4
Jozef Dřevo,
Černého 520
182 00 Praha 8 – Střížkov
Česká republika
IČO: 47978171
Prenájom klubovne 17,00 € 30.03.2015 08.04.2015
Zmluva o jednorázovom prenájme nebytových priestorov O/3 Slovenska poľovnícka komora
Obvodná poľovnícka komora
Kalinčiakova 871/6
Vranov nad Topľou
Prenájom výstavnej siene 200,00 € 26.03.2015 26.03.2015
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb 
D/3
Slovanet a.s.
Záhradnícka 151
82108 Bratislava 2
IČO: 35765143
Rýchlejší internet Mini
Cenový výmer
CV117 2014
12,90/mesiac 01.03.2015 08.03.2015
Objednávka produktu Partner k Zmluve o združenej dodávke elektriny
D/2
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767
Produkt Partner s dobou viazanosti do 31.12.2018 Zľava 15% z ceny dodávky elektriny 23.02.2015 24.02.2015
Zmluva o poskytovaní technickej ochrany objektu č. 9/7/14/0018/2015
D/1
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova č. 2 
81272 Bratislava
IČO: 00151866
Ochrana objektu 12,28 €
 mesačne
20.02.2015 24.02.2015
Zmluva o jednorázovom prenájme nebytových priestorov
O/2
Jozef Dřevo, Zlatníctvo
a klenotníctvo
Jurigovo námestie 1
841 05 Bratislava
IČO: 47978171
Prenájom klubovne 17,-€ 16.02.2015 20.02.2015
Zmluva o jednorázovom prenájme nebytových priestorov
O/1
Adriana Gálisová
Gen. Svobodu 331/140
09301 Vranov n.T.
IČO: 41390784
Prenájom klubovne 10,-€/h 02.01.2015 08.01.2015