Zmluvy 2014

Zverejnené zmluvy 2014

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
Zmluva č. 185/14/PZS[PDF] Anna Kačmárová
Lúčna 819/15
093 01 Vranov n.T.
IČO: 40551903
Pracovná zdravotná služba  
Vypracovanie dokumentácie + vykonávané služby

Vypracovanie dokumentácie + vykonávané služby     99,00 €
 + 15€/mesačne
30.12.2014 30.12.2014
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve [PDF] Základná organizácia SOZKaSO pri Hornozemplínskom osvetovom stredisku Zmena článku č. 35 28.11.2014 08.12.2014
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov č.5 [PDF] Viktor Nagy
Jurigovo námestie 1
Bratislava – Karlová Ves
84105 Bratislava
IČO: 17517141
Prenájom 
klubovne č.1
17,00 € 05.11.2014 07.11.2014
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov č.4 [PDF]
Spoločenstvo bytov 
Okulka X1
Vranov nad Topľou
Prenájom klubovne 10,00 € 02.10.2014 10.10.2014
Zmluva o dodávke plynu[PDF]
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 3581526
Aktualizovaná zmluva o DZP – zmena účtov Tarifa M4€ 22.07.2014 25.07.2014
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č. 224/2014/OK [PDF] Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru č.2
080 01 Prešov
IČO: 37870475
Poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na projekty: KS Mládež spieva 2014 a  na Krajskú súťažnú prehliadku tvorivých choreografií. 4.200,00 € 24.06.2014 26.06.2014
Zmluva o dielo [PDF]
CUBS plus, s.r.o.
Masarykova č. 21
040 01 Košice
IČO: 46 943 404
Vypracovanie bezpečnostného projektu 250,00 €
13.05.2014 19.05.2014
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov č.3 [PDF] Mekka s.r.o.
Nádvorie Európy
Dánsky dom 6/A
945 01 Komárno
IČO: 36 565 733
Prenájom výstavnej siene 100,00 €
29.04.2014 30.04.2014
 Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov č.2 [PDF] Adriana Gálisová
Gen. Svobodu 331/140
Vranov nad Topľou
IČO:41390784
prenájom na rekondičné cvičenie 10,-€/hod 26.03.2014 26.03.2014
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov č.1 [PDF]
Slovenska poľovnícka komora,
Obvodná poľovnícka komora
Kalinčiaková 871/6
Vranov nad Topľou 
Prenájom výstavnej siene
200,-€
25.03.2014 26.03.2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Číslo: A1969538
 [PDF]
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
82108 Bratislava
IČO:35697270
Akciový dodatok z zmluve
o poskytovaní verejných služieb
Číslo: A1969538
Program Kengura 
30,-€
+ aktivačný poplatok 1,-€
26.02.2014 28.02.2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Číslo: A7562710
[PDF]
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
82108 Bratislava
IČO:35697270
Mobilný internet Štart so zdieľaním dát Najmenej 
12,-€
+ aktivačný poplatok 8,-€
25.02.2014 28.02.2014
Zmluva o poskytovaní technickej služby
Číslo zmuvy SMX-019/TS-2014
 [PDF]
Ing. Jaroslav Šimko- Simexing
Brestovská č. 176/68
066 01 Humenné
IČO: 44939141
Pravidelné kontroly a odborné prehliadky EZS
267,12 €
14.01.2014
14.01.2014