Zmluvy 2013


Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č. 484/2013/OK [PDF]
Prešovský samosprávny kraj 
Námestie mieru 2
0801 Prešov
IČO: 37870475
Poskytnutie dotácie zo ŠR na podporený projekt Potulky s Cyrilom a Metodom 500,00 € 22.11.2013 02.12.2013
Stanovisko k uzavretiu Servisnej zmluvy o poskytovaní služieb a systémovej podpore IS Magma HCM č. SW/OD/2013/14 [PDF] AutoCont SK a.s.
Einstienova 24
851 01 Bratislava
IČO: 36396222
Poskytovanie služieb  a systémovej podpory IS Magma HCM Cenník služieb 26.10.2013 27.10.2013
Zmluva o dielo č. 45/2013 [PDF]
Plynmont Humenné s.r.o.
Chemlonská 1
06633 Humenné
IČO: 36499781
MĽK – doplňujúce stavebné práce 20.100,00 € 25.09.2013 25.09.2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 40/2013 [PDF]  Plynmont Humenné s.r.o.
Chemlonská 1
06633 Humenné
IČO: 36499781
Zmena a doplnenie prác 17.09.2013 17.09.2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 40/2013 [PDF] Plynmont Humenné s.r.o.
Chemlonská 1
06633 Humenné
IČO: 36499781
Predĺženie termínu plnenia zmluvy 16.09.2013 16.09.2013
Zmluva č. 01/2013 o nájme nebytových priestorov [PDF]  Katarína Galliková
Sídlisko 1.mája 72/1
093 01 Vranov n.T.
IČO: 47397896
Prenájom nebytových priestorov 2.354,55 €/rok 28.08.2013 13.09.2013
Zmluva o dielo č. 40/2013 [PDF]
Plynmont Humenné s.r.o.
Chemlonská 1
06633 Humenné 
IČO: 36499781
Realizácia stavebných prác v zákazke: Múzeum ľudovej kultúry – Prestavba priestorov folklórneho súboru Vranovčan 102749,60 € 14.08.2013 15.08.2013
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 120/2013/TE/BE [PDF]
Bukóza Energo, a.s.
Hencovská 2073
09302 Hencovce
IČO: 43806643
Dodávka a odber tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody Cena podľa skutočného
odberu
01.08.2013 08.08.2013
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. 157/BEN/2013[PDF] Bukóza Energo, a.s.
Hencovská 2073
09302 Hencovce
IČO: 43806643
Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd Cena podľa skutočného
odberu
01.08.2013 08.08.2013
 Mandátna zmluva [PDF] Ing. Martin Lukáček INDOSTAV
Botanická 7
080 01 Prešov
IČO: 44229488
Občasný technický dozor investora
pre stavbu Múzeum ľudovej kultúry 
2950,00 € 07.08.2013 07.08.2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č. 351/2013/OK [PDF] Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
0801 Prešov 
IČO: 37870475
Poskytnutie dotácie zo ŠR na podporený projekt Krajská súťažná prehliadka detských speváckych zborov Mládež spieva 2013 1.500,00 €
22.07.2013 31.07.2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č. 341/2013/OK [PDF] Prešovský samosprávny kraj 
Námestie mieru 2
0801 Prešov
IČO: 37870475
Poskytnutie dotácie zo ŠR na podporený projekt Zámutovská struna - Workshop ľudových hudieb 800,00 €
22.07.2013 31.07.2013
Zmluva o podmienkach spolupráce č. 
NJ-VT-03-16-07-2013 
[PDF] 
Jazyková škola VaV s.r.o.
Hlavná 50
080 01 Prešov
IČO: 46917322
Spolupráca pri zabezpečení praktickej výučby kurzu nemeckého jazyka pre opatrovateľky 70,00 € 16.07.2013 17.07.2013
Objednávka programu Biznis
K zmluve o združenej dodávke elektriny
[PDF]
Východosloveská energetika a.s.
Mlynská 31,
04291 Košice
IČO:36211222 
Dodávka elektriny podľa programu Biznis Zľava 2% z cien pre malé podniky
18.06.2013 18.06.2013
Zmluva o podmienkach spolupráce č. 
02/09/05/2013
[PDF] 
 Jazyková škola VaV s.r.o.
Hlavná 50
080 01 Prešov
IČO: 46917322
 Spolupráca pri zabezpečení praktickej výučby kurzu nemeckého jazyka pre opatrovateľky 70,00 € 
 12.06.2013 12.06.2013
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy [PDF]
Mesto Vranov n.T.
Dr.C.Daxnera 87/1
093 16 Vranov n.T. 
IČO: 00332933
a
Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2,
080 01 Prešov 
IČO: 37871475
 Kúpa a prevod nehnuteľného majetku 1,00 € 
 12.06.2013 12.06.2013
Zmluva o podmienkach spolupráce č. 
01/13/05/13
[PDF]
V a V Akademy –SS s.r.o.
Hlavná 50
080 01 Prešov 
IČO: 46916237
Spolupráca pri zabezpečení praktickej výučby akreditovaného Kurzu opatrovania 100,00 € 12.06.2013 12.06.2013
Zmluva o podmienkach spolupráce č.
01/12/05/13
 [PDF]
V a V Akademy –SS s.r.o.
Hlavná 50
080 01 Prešov
IČO: 46916237
Spolupráca pri zabezpečení praktickej výučby akreditovaného Kurzu opatrovania 100,00 € 12.06.2013 12.06.2013
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov [PDF]
Mekka s.r.o.
Nádvorie Európy
Dánsky dom 6a
94501 Komárno
IČO: 36565733
Prenájom výstavnej siene 100,00 € 27.04.2013 28.04.2013
Zmluva o hudobnej produkcii [PDF]
Fyzická osoba Vystúpenie v programe na Deň Rómov Soľ 1000,00 € 10.04.2013 11.04.2013
 Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov [PDF] Slovenská poľovnícka komora
Obvodná poľovnícka komora
Kalinčiakova 871/6
Vranov n.T. 
Prenájom klubovne
Na výstavu poľovníckych trofejí
 200,00 € 20.03.2013 
20.03.2013
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov
strana č. 1 [PDF]
strana č. 2 [PDF] 
Medical Products s.r.o
Múzejná 8
929 01 Dunajská Streda
IČO: 46199136
Prenájom klubovne
na prezentačné
účely
54,00 € 08.02.2013 10.02.2013
 Kolektívna zmluva 2013[PDF]
 ZV SLOVES HZOS
Vranov n. T.
 Kolektívna zmluva
 04.01.2013 05.01.2013 
 Zmluva o podmienkach spolupráce č. NJ-Ma-01-30-01-2013 [PDF]
Jazyková škola V a V s.r.o.
Hlavná 50
080 01 Prešov
IČO: 46917322 
Spolupráca pri zabezpečení výučby účastníkov kurzu nemeckého jazyka pre opatrovateľky
 65,00 € 30.01.2013 
 04.02.2013
 Zmluva o podmienkach spolupráce zo dňa
30-01-2013
[PDF]
V a V Servis s.r.o.
Hlavná 50
080 01 Prešov
IČO: 36781878 
 Spolupráca pri zabezpečení praktickej výučby akreditovaného
Kurzu opatrovania
 100,00 €  30.01.2013 04.02.2013
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov č.1 [PDF] Adriana Gálisová
Gen. Svobodu 331/140
Vranov nad Topľou
IČO:41390784
prenájom na rekondičné cvičenie 10,-€/hod 04.01.2013 04.01.2013