Zmluvy 2012

Zverejnené zmluvy 2012

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
 Autorská zmluva [PDF]
Fyzická osoba 
Vystúpenie v programe Zlatý rómsky slávik 400,00 €
29.11.2012 30.11.2012
Zmluva č. 1/2012 o nájme nebytových priestorov [PDF] Bc. Tatiana Katriňáková
09301 Vranov n.T.
IČO: 46903992
Nájom obchodných priestorov 3871,45 €
14.11.2012 23.11.2012
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov [PDF] Pavol Rucek – Rutex
02314 Skalité 1300
IČO: 41509157
Nájom výstavnej siene za účelom predaja tovaru
200,00 €
19.11.2012 23.11.2012
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov [PDF]
Bc. Peter Franko – Formation
Tolstého 15
04001 Košice
IČO: 37522892
Nájom klubovne č. 1 za účelom rekvalifikačného kurzu 180,00 €
16.10.2012 17.10.2012
Zmluva o dielo 3/2012[PDF]
RD-Systém, s.r.o
Rakovec nad Ondavou č.7
IČO: 31725147
Oprava havarijného stavu kanalizácie 19500,00 €
25.09.2012 26.09.2012
Zmluva o poskytnutí verejných elektronických komunikačných služieb č CG3 120716012001[PDF] Slovanet a.s.
Záhradnícka 151
82108 Bratislava 2
IČO: 35765143
Rýchlejší internet Mini  10,9 €/mesiac 16.07.2012 23.07.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z MK SR na kultúrnu a voľnočasovú kultúrnu aktivitu 280/2012/OK [PDF] Prešovský samosprávny kraj
IČO:37870475
podporený projekt 
Krajská súťažná prehliadka speváckych zborov Mládež spieva
a Zamutovská struna, krajská postupova súťaž
3.000 €
30.05.2012 07.06.2012
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR číslo 218/2012/OK[PDF] Prešovský samosprávny kraj
IČO:37870475
podporený projekt Dvadsaťročná Šaffova ostroha 5.000 €
30.05.2012 07.06.2012
Dohoda č.25/§52a/2012/NP V-2[PDF]  Urad práce,sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n.T. príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby najviac 155 € 27.04.2012 01.05.2012
Prenájom klubovne č.8 [PDF] MB Aurum s.r.o
Kemi 629/9
Liptovský Mikuláš
prenájom na výkup zlata 27 €
11.04.2012 11.04.2012
Prenájom výstavnej siene č.7 [PDF]
Slov.poľovnícka komora
Vranov n.T.
Výstava 200 € 21.03.2012 23.03.2012
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov č.6 
[PDF]
Adriana Gálisová,
Gen. Svobodu 331/140,
Vranov nad Topľou
IČO:41390784
prenájom na rekondičné cvičenie 10,00€/hod 31.01.2012 22.03.2012
Prenájom klubovne č.5[PDF]
SVB X/Okulka Schôdza 10 € 21.03.2012 22.03.2012
Prenájom klubovne č.4[PDF]
  Prenájom na filmový festival 30 € 02.02.2012 02.02.2012
Autorská zmluva [PDF]    rukopis + obrazové zdokumentovanie 20 rokov Šaffovej ostrohy 1000,00 € 05.01.2012 05.01.2012
Komisionárska zmluva KZFA/2011090V14[PDF]  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
IČO: 313 966 74
Jedálne kupóny -
04.01.2012
05.01.2012
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov č.1 [PDF]
Adriana Gálisová,
Gen. Svobodu 331/140,
Vranov nad Topľou
IČO:41390784
prenájom na rekondičné cvičenie
240,00 € 27.12.2011
02.01.2012