Verejné obstarávanie od 1. 1. 2015

Zákon č. 343/2015 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ROK 2015

1. štvrťrok 2015 za obdobie od 01.01.2015 -31.03. 2015

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Jedálne kupóny

4299,54

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 313966742. štvrťrok 2015 za obdobie od 01.04.2015 -30.06.2015

V tomto štvrťroku verejný obstarávateľ nerealizoval zákazky s nízkou hodnotou


3. štvrťrok 2015 za obdobie od 01.07.2015 -30.09.2015

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Vystúpenie FS

1000,-

FS Vranovčan

Staničná 1241

093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31983588


4. štvrťrok 2015 za obdobie od 01.10.2015 -31.12.2015

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Jedálne kupóny

3415,54

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674


ROK 2016

1. štvrťrok 2016 za obdobie od 01.01.2016 -31.03. 2016

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Jedálne kupóny

4299,54

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674


2. štvrťrok 2016 za obdobie od 01.04.2016 -30.06.2016

V tomto štvrťroku verejný obstarávateľ nerealizoval zákazky s nízkou hodnotou

 

3. štvrťrok 2016 za obdobie od 01.07.2016 -30.09.2016

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Jedálne kupóny

2735,54

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674


4. štvrťrok 2016 za obdobie od 01.10.2016 -31.12.2016

V tomto štvrťroku verejný obstarávateľ nerealizoval zákazky s nízkou hodnotou


ROK 2017

1. štvrťrok 2017 za obdobie od 01.01.2017 -31.03. 2017

V tomto štvrťroku verejný obstarávateľ nerealizoval zákazky s nízkou hodnotou


2. štvrťrok 2017 za obdobie od 01.04.2017 -30.06.2017

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Jedálne kupóny

4015,54

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

 

3. štvrťrok 2017 za obdobie od 01.07.2017 -30.09.2017

V tomto štvrťroku verejný obstarávateľ nerealizoval zákazky s nízkou hodnotou

 

4. štvrťrok 2017 za obdobie od 01.10.2017 -31.12.2017

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Jedálne kupóny

3215,54

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674


ROK 2018

1. štvrťrok 2018 za obdobie od 01.01.2018 -31.03. 2018

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Jedálne kupóny

4015,54 

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

 

2. štvrťrok 2018 za obdobie od 01.04.2018 -30.06.2018

V tomto štvrťroku verejný obstarávateľ nerealizoval zákazky s nízkou hodnotou


3. štvrťrok 2018 za obdobie od 01.07.2018 -30.09.2018

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Jedálne kupóny

3455,54 

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674


4. štvrťrok 2018 za obdobie od 01.10.2018 -31.12.2018

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Rekonštrukcia kotolne

11998,80

Milan Boroš- ABM Technik
093 01 Nižný Kručov 104
IČO: 35343320

Jedálne kupóny

4047,54 

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674