Verejné obstarávanie od 1. 1. 2019

345/2018 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene.

ROK 2019

1. štvrťrok 2019 za obdobie od 01.01.2019 -31.03. 2019

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Jedálne kupóny

7311,54 

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674


2. štvrťrok 2019 za obdobie od 01.04.2019 -30.06. 2019

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Projektová dokumentácia

10 800,-

Ing. Stanislav Tury s.r.o

Južná trieda 1582/93,

040 01 Košice

Ozvučenie

3500 ,-

Grand Sound s. r.o.

Kalinčiakova 23

08006 Ľubotice

IČO:48278327


3. štvrťrok 2019 za obdobie od 01.07.2019 -30.09. 2019

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Strava občerstvenie

1000,-

Kočiš Ján

Eduarda Urxa 290

093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 10804170

Strava občerstvenie

1215,-

Kočiš Ján

Eduarda Urxa 290

093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 10804170

Prenájom led obrazovky

1600 ,-

Adrián Fecko – AF kamera

Hlavná 29

Družstevná pri Hornáde 044 31

IČO:4447388

Vystúpenie Muzika Milana Rendoša

1100,-

KLUB MLADYCH mesta Hanušovce nad Topľou

Zámocká 159, 094 31 Hanušovce nad Topľou

IČO:37874870