Verejné obstarávanie od 1. 1. 2019

345/2018 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene.

ROK 2019

1. štvrťrok 2019 za obdobie od 01.01.2019 -31.03. 2019

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Jedálne kupóny

7311,54 

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674