Žltý deň

Apr 17, 2018

Žltý deň je beseda, ktorú už tradične Hornozemplínske osvetové stredisko realizuje na základných školách v rámci Dňa narcisov. Témou je problematika zákernej choroby, s ktorou sa už takmer dennodenne stretávame. Žiakom 4. ročníka v ZŠ Sídlisko 2 vo Vranove nad Topľou sme porozprávali o tom, ako sa správať k svojmu telu, ktoré rizikové faktory negatívne prispievajú k vzniku, či šíreniu choroby v organizme. Beseda bola spojená s interaktívnym kvízom kde bol zašifrovaný odkaz viažúci sa práve k tomuto dňu.


Napísané: Apr 17, 2018