Zemplínska ostrá kosa 2018

May 23, 2018

Na súťaži v kosení sa v sobotu v obci Nižný Hrušov zúčastnili štyri desiatky koscov. V poradí 9. ročník Zemplínskej ostrej kosy už pozná svojich víťazov v kategóriách deti do 18 rokov, ženy, muži do 60 a nad 60 rokov a tento rok pribudla nová kategória – kosenie s tzv. stodvadsiatkou kosou. V tejto poslednej kategórii, ktorá bola najťažšia, bolo potrebné pokosiť 100 metrov štvorcových políčka veľkou kosou. Je to veľmi náročné kosenie, musí to byť dobrý kosec, ktorý to naozaj vie a musí mať dobrú kosu, pretože sú tam náročnejšie ťahy. V tejto kategórii zvíťazil Rudolf Kluchťák zo Svätoplukova. Víťazom v kategórii detí sa napokon stal Matúš Zemenčík z Vaňovky. Kategóriu žien ovládla Alexandra Majerská zo Svätoplukova. Medzi mužmi do 60 rokov dominoval Marcel Kurjan z Poproča a nad 60 rokov zvíťazil Jaroslav Chrebet z Cígeľa.

Na súťaži sa zúčastnilo dohromady 41 koscov, pričom najmladší mal deväť a najstarší 78 rokov. Každý súťažil zvlášť, mal vymedzené svoje políčko s rozlohou 50 štvorcových metrov.

Súťaž v kosení na Zemplíne, ktorá je v poradí treťou tohto roku na Slovensku, zorganizovali spoločne Slovenský kosecký spolok, Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku a Poľnohospodárske družstvo v Nižnom Hrušove a Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou. Po vyhlásení výsledkov podujatie pokračovalo kultúrnym programom a okrem toho bola pre návštevníkov počas celého dňa pripravená aj ukážka remesiel.


Napísané: May 23, 2018