Zámutovská struna

Dec 12, 2018

Vo vzťahu k rozvíjaniu tradičného interpretačného štýlu a výučbe muzikantov Hornozemplínske osvetové stredisko zorganizovalo v dňoch 10. a 11. decembra už tretí ročník workshopu ľudových hudieb Zámutovská struna. Každoročne sa jej zúčastňujú členovia hudobných zoskupení, žiaci ZUŠ, ktorých odborne vedú lektori. Tento rok sa workshopu zúčastnili muzikanti zo ZUŠ Vranov nad Topľou. Prvý deň lektorsky viedli Mgr. art. Eduard Tokár a Mgr. Danka Sotáková. Témou druhého dňa boli zámutovské melódie podľa Jozefa Kroku "Češľaka", ktorý svoje umenie odovzdal počas svojho života aj Ondrejovi Šinajovi primášovi FS Vranovčan. Mladým začínajúcim muzikantom ukázal základ a technicko-herné zručnosti tohto jedinečného interpretačného štýlu - melizmatické ozdoby, prírazy a zakončenia aby si tieto nadobudnuté zručnosti a schopnosti osvojovali a naďalej sami rozvíjali Zámutov - folklórnu lokalitu v snahe poukázať na špecifiká jej originálneho prejavu prameniaceho z hudobného odkazu predošlých čias. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Napísané: Dec 12, 2018