Zámutovská struna 2019

Sep 29, 2019

Prezentácia hudobného folklóru, podporovanie a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k tradičnej ľudovej kultúre, prezentácia a konfrontácia práce na verejnosti – to všetko je cieľom súťaže a prehliadky hudobného folklóru dospelých. Dňa 28. septembra sa v obci Zámutov uskutočnila krajská prehliadka hudobného folklóru dospelých pre Prešovský kraj. 5 ľudových hudieb, 13 speváckych skupín, 2 sólisti inštrumentalisti a 11 sólistov spevákov sa stretlo na jednom pódiu a bojovalo o postup do celoštátneho kola súťaže, o ktorom rozhodla odborná porota v zložení Bc. Martina Ťasková, Dis. Art (predsedníčka poroty), PaedDr. Irena Veverková a Mgr. art. Eduard Tokár. Organizátorom súťaže bol Prešovský samosprávny kraj, Hornozemplínske osvetové stredisko a obec Zámutov. Podujatie finančne podporil Fond na podporu umenia.

Výsledky súťaže:

Kategória Ľudové hudby

STRIEBORNÉ PÁSMO
ĽH Pridaň (Víťaz)
ĽH Jablonečka (Pečovská Nová Ves)
Heligonkári z Batizoviec (Batizovce)

ZLATÉ PÁSMO
Muzikanci Raslavicke (Raslavice)

ZLATÉ PÁSMO S PRIAMYM POSTUPOM
ĽH Magura (Kežmarok)

Kategória Spevácke skupiny
STRIEBORNÉ PÁSMO
FSk Bežinky (Mestisko)
FSk Osikovčan (Osikov)
FSk Tepličan (Liptovská Teplička)
FSk Torička (Abrahámovce)

ZLATÉ PÁSMO
FSk Čaklov (Čaklov)
ŽSSk FS Sabinovčan (Sabinov)
ŽSSk Pridaň (Viťaz)
ŽSSk Milpošanka (Milpoš)
MSSk Šabriňci (Šambron)
Goroli z Lendaku
MSSk Hačure – špeciálna cena za javiskové stvárnenie

ZLATÉ PÁSMO S NÁVRHOM NA POSTUP
ŽSSk Barvinok (Kamienka)

ZLATÉ PÁSMO S PRIAMYM POSTUPOM
ŽSSk Štrbän (Štrba)

Kategória Sólo/ duo

STRIEBORNÉ PÁSMO
Jaroslav Nagajda (Mestisko)
Valéria Borová (Nižný Hrabovec)
Lukáš Kvašný (Humenné)
Simona Chovanová (Batizovce)
Milan Dančo (Vyšná Sitnica)
Michaela ščerbáková a Timea Helemčínová (Stará Ľubovňa)
Pavol Janík (Liptovská Teplička) – špeciálna cena za interpretáciu balady

ZLATÉ PÁSMO
Ján Kvašňák (Jakubova Voľa)
Ľudovít Džubák (Ptičie)
Valéria Stašeková (Abrahámovce)

ZLATÉ PÁSMO S PRIAMYM POSTUPOM
Michal Janigloš (Kežmarok)

Kategória sólisti inštrumentalisti

ZLATÉ PÁSMO
Miroslav Riša (Batizovce)

ZLATÉ PÁSMO S PRIAMYM POSTUPOM
Vladimír Vaľuš (Pečovská Nová Ves)

Všetkým súťažiacim gratulujeme k umiestneniu a postupujúcim prajeme veľa šťastia na celoštátnom kole, ktoré sa uskutonční 16. – 17. novembra v Habovke.


Napísané: Sep 29, 2019