Výtvarný Vranov a Foto Vranov 2019

Mar 22, 2019

Dňa 21. marca 2019 si vo Výstavnej sieni Hornozemplínskeho osvetového strediska prevzali ceny a diplomy za najlepšie fotografické a výtvarné práce neprofesionálni výtvarníci a fotografi. Touto slávnostnou vernisážou bola sprístupnená výstava z okresných kôl neprofesionálnej fotografie a výtvarníctva. Po ukončení výstavy postupujú práce z oboch súťaží do krajských kôl. Z Foto Vranova na AMFO do Starej Ľubovne a z Výtvarného Vranova na Výtvarné Spektrum do Humenného. Za kultúrny program ďakujeme Mgr. art. Márii Pavolkovej a Mgr. art. Eduardovi Tokárovi zo ZUŠ vo Vranove n. T. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a držíme im palce v ďalších kolách súťaže. Výstava potrvá do 24 apríla 2019 a je pre verejnosť sprístupnená denne od 7. 30h do 15.30h.


Napísané: Mar 22, 2019