Výtvarný Vranov 2020

Feb 19, 2020

18.februára 2020 vo výstavnej sieni HZOS Vranov n. T. sa uskutočnila vernisáž s odovzdávaním diplomov a cien za neprofesionálnu výtvarnú tvorbu výtvarníkom nášho okresu.

Vyhodnotenie okresného kola celoslovenskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÝ VRANOV 2020, sa uskutočnilo 14.februára 2020. Súťažné práce hodnotila porota v tomto zložení: predseda poroty – PhDr. Slavomír Čupil, Vranov n. T.
členovia poroty - BA Janka Bercelová, Humenné
Mgr. art Peter Králik, Michalovce

Diplomy boli udelené bez umiestnení s rovnocenným postupom do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Humennom.

Udelené diplomy a postup do krajského kola:

I. skupina
Maľba – neudelené
Kresba, grafika - Viktória Bednárová /V hlave/
Janka Nováková /Strom/
Timea Jakubková /Vážka/

II. skupina

Maľba
Peter Treciak /Abstrakcia 3, Abstrakcia 4/
Martina Koščová /Odvaha, Nádych/
Jozef Torma /Banská Štiavnica/
Dušan Adam /Krajina/

Grafika
Jozef Timko /Cigánska muzika/
Marián Kopko /Zima III., Strom IV./

Plastika
Stanislav Haritun /Na ľudovú nôtu, cyklus –Pohyb, Sedím na konári I., II., Žena/
Martin Orlík /Jazdec na koni/
Martina Koščová /Kolekcia plstených šperkov/

Dňa 14. februára 2020 Vranov nad Topľou

Zapísala: Jarmila Hittmárová Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov n. T. Odborná pracovníčka pre výtvarníctvo, film, výstavnú sieň, ľudovú tvorbu


Napísané: Feb 19, 2020