Vyhodnotenie okresnej súťaže Detský výtvarný Vranov

Jun 07, 2019

Okresná súťaž detskej výtvarnej tvorby podporuje a motivuje deti MŠ, žiakov ZŠ, ZUŠ a špeciálnych škôl s výtvarným talentom do 15 rokov. Súťaž je nepostupová a tradične je nainštalovaná vo výstavnej sieni HZOS Vranov n. T. Výtvarné práce žiakov vo veku od 7 do 15 rokov sú hodnotené v troch vekových kategóriách:

 1. vek. kategória - od 7 do 9 rokov
 2. vek. kategória - od 10 do 12 rokov
 3. vek. kategória - od 13 do 15 rokov

Deti MŠ sú hodnotené bez vek. kategórie.

Do XXVII. ročníka súťaže sa zapojilo:
6 MŠ s 22 prácami - Sídlisko.1. mája, Vranov n. T., Ul. 1. mája Vranov n. T., Okulka, Vranov n. T., Kukučínova, Vranov n. T., Kladzany, Juh, Vranov n. T.

9 ZŠ vrátane dvoch CVČ s počtom 112 prác - Bernolákova, Vranov n. T.,Lúčna, Vranov n. T., Juh, Vranov n. T., Sídlisko II, Vranov n. T., Lomnická, Vranov n. T., Ondavské Matiašovce, Sečovská Polianka, CVČ - Vranov n. T., CVČ - Strážske

1 spojená škola /Budovateľská Vranov/ so 16 prácami

1 ZUŠ /Hanušovce n. T./ s počtom prác 32

Porotou bola hodnotená hlavne vlastná tvorba, individuálny výtvarný prejav. Veľkým negatívom súťažnej kolekcie je veľmi rozšírené kopírovanie, hlavne animovaných filmových postavičiek, častý zásah dospelých do práce a absencia priestorových prác či prác s materiálom. Toto sú nedostatky už niekoľkých posledných ročníkov. Na druhej strane bol tento ročník pozitívne hodnotený za farebnosť, farebný kontrast, výber techník a hlavne porota ocenila práce s figúrou a figurálnymi kompozíciami.

Porota:
Predsedníčka poroty: Mária Križalkovičová – súkromná ZUŠ Vranov n. T.
Členka poroty: Mária Dudová – ZUŠ Vranov n. T.
Zapisovateľka a členka poroty: Jarmila Hittmárová – HZOS Vranov n T.

UDELENIE CIEN, DIPLOMOV A ČESTNÝCH UZNANÍ

I. vek. kategória:

 1. miesto – Tomáš Krišo, Medveď /Bernolákova/
 2. miesto - Noemi Mitríková, Letím si po oblohe /Sídlisko II, Vranov n. T./
 3. miesto - Ema Kutuľáková, Tanec zvierat /Lúčna, Vranov n. T./

Čestné uznania:
Miroslava Petrová, Zeleninové mesto /Sídl. II, Vranov n. T./
Tatiana Holubová, Spiaca Víla /Ondavské Matiašovce/
Lea Kozenková, Na pláži /CVČ, Vranov n. T./
Júlia Račková, Vták ohnivák /Ondavské Matiašovce/
Alexandra Dančevská, Maková víla /Bernolákova, Vranov n. T./

II. vek. kategória:

 1. miesto - Oliver Širák, Zázrak zrodenia /Lúčna, Vranov n. T./, Karin Kočišová, Beatles /Sečovská Polianka/
 2. miesto - Nefeli Marinaki, Dievča /Bernolákova, Vranov n. T./
 3. miesto - Bruno Bazylák, Karneval v Benátkach /Bernolákova/

III. vek. kategória:

 1. miesto - Patrik Kozák, Podivná miestnosť /Juh, Vranov n. T./
 2. miesto - Miroslava Maková, Pod horou /CVČ, Strážske/
 3. miesto - Beáta Balintová, Jeseň /Bernolákova, Vranov n. T./

MŠ Ocenenia bez umiestnenia
Sofia Mehajová, Na detskom ihrisku /Ul.1.mája/ Matej Trella, Horami - dolami /Juh, Vranov n. T./
Martin Smolej, Na posede /Sídlisko 1. mája/
Elena Laktičová, V lesnom kráľovstve /Kladzany/
Amanda Tatarová a Patrik Roman, V kráľovstve hmyzu /Okulka, Vranov n. T./

Čestné uznania
Patrik Novotný, Prázdniny na chate /Kladzany/
Natália Anna Hrunená, Zvieracie party /Kukučínova/

UDELENIE CIEN, DIPLOMOV A ČESTNÝCH UZNANÍ SPOJENÁ ŠKOLA Budovateľská 1 309, Vranov n. T

II. vek. kategória:

 1. miesto – Daniel Kešeľ, Lúčny koník
 2. miesto – Kevin Kohút, Babie leto

III. vek. kategória:

 1. miesto – Nora Sabová, Jeseň

UDELENIE CIEN, DIPLOMOV A ČESTNÝCH UZNANÍ ZUŠ – Hanušovce n. T

I. vek. kategória:

 1. miesto - Ema Balogová, Budú darčeky, Jeseň

II. vek. kategória:

 1. miesto – Samuel Ján Sapara, Ryby
 2. miesto – Sebastián Adamčák, Štyri ročné obdobia

III. vek. kategória:

 1. miesto – Adam Ondrejko, Čo nosím rád
 2. miesto – Veronika Olejárová, Rubínová kocka

CENA Márie Hrinkovej bola udelená ZUŠ – Hanušovce n. T. Za aktívnu každoročnú účasť a prezentáciu školy v okresnej súťaži DVV.

Vernisáž a odovzdanie cien a diplomov sa uskutoční 13. júna 2019 o 11.00 h vo výstavnej sieni HZOS Vranov n. T. Zároveň budú odovzdané diplomy za regionálne kolo celoslovenskej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ 2019.


Napísané: Jun 07, 2019