Voňavé popoludnie v dennom centre

Mar 02, 2020

  1. februára sa v Dennom centre stretlo 30 seniorov na tradičnom podujatí počas fašiangov. Už niekoľko rokov sa tu pečú šišky, ktorým sa v našom regióne hovorí „kreple“. Podujatie nesie názov aj „Voňavé popoludnie“, pretože k družnej debate, ktorá v klube zavládla, sa k šiškám dobre popíjal voňavý čaj. Poďakovanie za príjemné popoludnie v klube patrí Magdaléne Krokovej, Helene Tóthovej, Petronele Lukičovej a Hornozemplínskemu osvetovému stredisku vo Vranove n. T.


Napísané: Mar 02, 2020