Vesmír očami detí 2021

Apr 26, 2021

Vyhodnotenie tohoročného okresného kola celoštátnej súťaže detskej výtvarnej tvorby VESMÍR ĆAMI DETÍ sa uskutočnilo 22. apríla 2021.

Zúčastnené školy:
MŠ Sídlisko 1. mája – 7 prác
ZŠ Radvanovce – 2 práce,
ZŠ Pavlovce – 1práca,
ZŠ Sídlisko II Vranov – 20 prác,
ZŠ Bernolákova – 20 prác,
ZŠ Žalobín - 4 práce,
Spojená škola Budovateľská Vranov – 4 práce.
ZUŠ Hanušovce n. T. – 14 prác

Porota: Mária Dudová, Beáta Halandová, Jarmila Hittmárová

Ocenení žiaci a ich práce:

1. kategória – MŠ

Rebeka Kandrová – Planéty vo Vesmíre
Zita Cerulová – Veselé planéty
Janka Kreptová – Kozmonaut
Radka Pšeničňáková – Mrťankovia

2. kategória – ZŠ 1. – 4. ročník

Ella Veliká – Poďme spolu lietať /Bernolákova – Vranov/
Nicolas Novotný – Tajomný Vesmír /Žalobín/
Alexandra Švarbalíková – Život na Marse /Bernolákova – Vranov/
Natália Halasová – Veselo vo Vesmíre /Bernolákova – Vranov/
Stella Vinklerová – Kamaráti vo Vesmíre /Sídlisko II.Vranov/

3. kategória – ZŠ 5. – 9. Ročník

Kevin Kohút – Vesmír /Spojená škola Budovateľská Vranov/
Martina Holpová – Vesmírne príšery /Sídlisko II. Vranov/
Stela Saladiaková – Kapitánka vesmírnej lode /Sídlisko II. Vranov/
Soňa Hermanovská – Mestečko Marťankovo /Sídlisko II. Vranov/

4. kategória – ZUŠ 1. – 4. ročník ZŠ

Elissa Čerbová – Výskumníci
Michaela Mikitová – Marťankovia v dúhe

5. kategória – ZUŠ 5.- 9. ročník ZŠ

Lenka Schubertová –Záchranárka planét

Víťazné práce budú zaslané do celoslovenskej súťaže do Hurbanova 27. apríla 2021 a diplomy oceneným žiakom budú odovzdané súbežne s ocenenými žiakmi z okresnej súťaže DVV 2021 v júni na vernisáži.

Videoprezentácia ocenených prác:[https://www.youtube.com/watch?v=MBV5P9ST5KA]


Napísané: Apr 26, 2021