Vesmír očami detí 2020

Apr 14, 2020

Vzhľadom na opatrenia proti šíreniu COVID – 19 súťažné práce boli vyhodnotené pracovníkmi osvetového strediska: Mgr. Martina Jurčová, riaditeľka HZOS, Jarmila Hittmárová, Emília Štefanková, Marek Sabol

Súťaže sa zúčastnili:
7 MŠ /Sídlisko 1. mája - Vranov, Kukučínova - mestská čať Čemerné, Vechec, ul. 1. Mája Vranov n. T., Juh – Vranov n. T., Hanušovce n. T.,Sedliská
6 ZŠ /Spojená škola – Vranov n. T., Juh - Vranov n. T., Bernolákova – Vranov n. T., Sídl. II –Vranov n. T., Čaklov, Sedliská/
1 ZUŠ /Hanušovce n. T./

OCENÉ PRÁCE
1. kategória
Joel Baník „ Pristáli sme na Marse“ /MŠ Sedliská/
Diana Krajčovičová „ Mimozemšťania“ /MŠ Juh – Vranov/
Rebeka Kováčová „ Slnko vo vesmíre“ /MŠ Juh – Vranov/
Michela Peterová „ Vesmírne kúzlo“ /MŠ Hanušovce n. T./
Róbert Frajkor „ Marťanko“ /MŠ Vechec/
Viktória Janová „ Vesmír“ /Ul. 1. Mája – Vranov/

2. kategória
Olívia Frančíková „ACROSS THE UNIVERSE“ /ZŠ Sedliská/
Laura Dvorčáková „ Letím do vesmíru“ /ZŠ Sidl. II – Vranov/
Zora Borošová „ Raz tam určite poletím“ /ZŠ Bernolákova – Vranov/
Emília Lacká „S mačičkou vo vesmíre“ /ZŠ Sídl. II - Vranov/
Nina Demčíková „ Mimozemšťania“ /ZŠ Sídl. II – Vranov/
Šimon Kmec „ Malý princ“ /ZŠ Bernolákova – Vranov/
Tomáš Krišo „ Vo vesmíre“ /ZŠ Bernolákova – Vranov/

3. kategória
Viktória Kozáková „ Srdcom spojený so zemou“ /ZŠ Bernolákova – Vranov/
Dominik Čerkes „ Planéta“ /Spojená škola, Budovateľská – Vranov/
Hana Dobrocká „ Farebný vesmír“ /ZŠ Bernolákova – Vranov/
Stela Saladiaková „ Vesmír očami detí“ /ZŠ Sídl. II – Vranov/
Slávka Jana Stašukovová „ Stvorenie vesmíru“ /ZŠ Bernolákova – Vranov/

4. kategória
Matúš Babica „ Vedľa Mesiaca“ /ZUŠ Hanušovce n. T./
Martin Turbák „ V bielom“ /ZUŠ Hanušovce n. T./
Miriam Peterová „Medzi planétami“ /ZUŠ Hanušovce n. T./
Anna Demčáková „ Kamarátky“ /ZUŠ Hanušovce n. T./

5. kategória
Kristína Szučová „ Mimozemské mesto“ /ZUŠ Hanušovce n. T./
Karin Demčáková „Vtáčia planéta“ /ZUŠ Hanušovce n. T./

Ocenené práce budú osvetovým strediskom do 15. apríla 2020 poslané na celoslovenskú súťaž do Hurbanova.

https://www.facebook.com/osvetavranov/videos/3119824324742270/


Napísané: Apr 14, 2020