Verejné uznanie mesta Vranov nad Topľou

Oct 31, 2018

Dňa 29. októbra 2018 sa v priestoroch Domu kultúry vo Vranove nad Topľou uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení – verejných uznaní mesta Vranov nad Topľou. Tieto ocenenia boli odovzdané osobnostiam za vynikajúce výkony vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Je nám cťou, že jednou z ocenených organizácií bolo aj Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou, ktorému primátor mesta udelil cenu za uchovávanie tradičných kultúrynch hodnôt a dlhoročnú osvetovú činnosť v meste a okrese Vranov nad Topľou.


Napísané: Oct 31, 2018