Veľká Noc a naše seniorky

Apr 08, 2020

Aj napriek tomu, že tento rok nemôžu prebiehať kurzy paličkovania v Osvetovom stredisku a tvorivé dielne, ktoré sme mali pre Vás pripravnené, seniorkám nič nebráni v tom, aby sa tejto činnosti venovali doma. Predstavujeme Vám ich Veľkonočné ozdoby.


Napísané: Apr 08, 2020