Veľkonočné inšpirácie

Apr 18, 2019

Naše osvetové stredisko pokračovalo s tradičnými veľkonočnými výtvarnými dielňami. Metodička HZOS Jarmila Hittmárová praktickými ukážkami inšpirovala ženy z JDS v Nižnom Hrabovci, žiakov ZŠ Rudľov a návštevníkov predajne AGROMILK k vlastnoručne zdobeným krasliciam. Vyvrcholením týchto podujatí bude maľovanie kraslíc na RO Domaša pre návštevníkov hotela Zelená Lagúna na Bielu sobotu.


Napísané: Apr 18, 2019