Vansovej Lomnička 2019

Mar 14, 2019

Dňa 12. Marca 2019 sa v priestoroch Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove n. T. konala okresná súťaž v prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička. Porota v zložení: Mgr. Antónia Dančová, Mgr. Mária Fečkovičová a Mgr. Anna Gdovinová rozhodla o poradí:

Kategória Poézia:

  1. miesto – PaedDr. Adriana Harmanová, MBA, Sedliská
  2. miesto – Oľga Balážová, Žalobín
  3. miesto - Hedviga Chromuľáková, Nižný Hrušov, Božena Dončáková, Vranov nad Topľou, Mária Nemčíková, Cabov, Mária Vagaská, Vranov n. T, Mária Hladká, Vranov n. T. , ktorá si odniesla aj CENU POROTY za vlastnú tvorbu (Spomienky na rodný kraj)

Kategória Próza:

  1. miesto – porota neudelila
  2. miesto – porota neudelila
  3. miesto – Monika Širáková, Žalobín

V Krajskom kole Vansovej Lomničky, ktoré sa uskutoční 23. marca 2019 v Obradnej sieni mesta Vranov nad Topľou nás bude reprezentovať PaedDr. Adriana Harmanová.

Držíme jej palce a všetkým srdečne blahoželáme.


Napísané: Mar 14, 2019