Vansovej Lomnička 2018

Mar 07, 2018

Hornozemplínske osvetové stredisko a Okresná organizácia Únie žien Slovenska vo Vranove nad Topľou privítali 6. marca v priestoroch výstavnej siene HZOS recitátorky na okresnom kole 51. ročníka festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy žien. Celkom sa súťaže zúčastnili iba 4 recitátorky v III. kategórii (nad 40 rokov), avšak organizátorov teší, že súťaž, na ktorú sa v ostatných rokoch zabúdalo, opäť ožíva.

Porota v zložení Mgr. Antónia Dančová a Mgr. Anna Gdovinová rozhodla, že v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 24. marca 2018 v Snine, náš okres bude reprezentovať Oľga Balážová zo Žalobína.
Na 2. mieste sa umiestnili Božena Dončáková a Helena Melničeková z Vranova nad Topľou. Recitátorky si odniesli vecné ceny a diplomy – rovnako ako Hedviga Chromuľáková z Nižného Hrušova, ktorá sa umiestnila na 3. mieste. Všetkým srdečne blahoželáme.


Napísané: Mar 07, 2018