Vansovej Lomnička

Mar 28, 2019

Dňa 23.3.2019 sa v Obradnej sieni mesta Vranov nad Topľou konalo krajské kolo v prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička. Do celoslovenksého kola, ktoré sa uskutoční 26. - 27.4. 2019 v Banskej Bystrici postúpili tieto účastníčky:

  1. Alexandra Harvanová - Humenné
  2. Zuzana Švecová - Humenné
  3. Adriana Harmanová - Vranov nad Topľou
  4. Michaela Sušinová - Stropkov
  5. Martina Tomalová - Kežmarok
  6. Natália Vrobľová - Levoča

Náš okres bude reprezentovať Adriana Harmanová. Tešíme sa a držíme jej palce.


Napísané: Mar 28, 2019