Vám patrí naša úcta...

Oct 23, 2019

V tento mesiac kedy si pripomíname úctu k starším, si zvlášť uvedomujeme potrebu poďakovať našim starým rodičom za všetko krásne, čo sme mohli od nich dostať. V duchu hesla „Úcta a rešpekt prinášajú pokoj do duše a lásku do srdca“ sa nieslo stretnutie členov Slovenského zväzu telesne postihnutých v reštaurácii Oáza vo Vranove nad Topľou. Riaditeľ MsDk Ing. Alfonz Kobielsky, ktorý ako hosť prijal pozvanie, sa s úctou sklonil pred múdrosťou prežitých rokov všetkých prítomných. Pripomenul, že aj on je vo veku, kedy sa zamýšľa nad úctou a rešpektom k životu. Kultúrny program vyplnili členky základnej organizácie piesňami za hudobného sprievodu Evky Mihalčinovej a potom, po krátkej úprave zovňajšku, zarepovali pieseň „Trampoty s trabantom“ v hlavnej úlohe Magdalény Obrinovej. Toto úsmevné spevácke vystúpenie vyčarilo na skúsenosťami poznačených tvárach úsmev a vnieslo do podujatia dobrú náladu, ku ktorej prispel aj DJ Maťo Gočík.


Napísané: Oct 23, 2019