V Oáze sa pochovávala basa...

Mar 02, 2020

Jedna z najznámejších a najrozšírenejších pesničiek „Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde“... nemohla chýbať 25. februára v karnevalovom sprievode seniorov v reštaurácii Oáza vo Vranove nad Topľou. Sprievod plný masiek sprevádzala na harmonike Evka Mihalčinová, Sprievod tvorili masky: Cigánka, polesný, stará žena, prespanka s deckom, mladá nevesta, mladý zať, valalské plačky, ale aj maska anjela a smrtky. Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov, kedy prevláda bujará zábava, sa organizujú svadby, zabíjačky a rôzne sprievody v maskách dedinou. Tieto tradície slovom priblížila Angela Zubková, predsedníčka ZO JDS Centrum vo Vranove n. T., ktorého členovia tvorili väčšiu časť prítomných. Na poslednej fašiangovej zábave sa v druhej časti programu predvádzalo symbolické pochovávanie basy - ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb. Jej základným motívom je zákaz zábav počas nasledujúceho 40-dňového pôstu. Komické stvárnenie, kde hlavnými kostýmovanými postavami boli kňaz, rechtor a smútiaci „pozostalí“. Kňaz parodoval obrad rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade, ohlásil koniec zábavy a lúčil sa s basou, ktorú za náreku prítomných vyniesli von. Improvizácia tohto obradu pobavila všetkých prítomných, ale aj predsedníčku Okresnej organizácie JDS Ing. Katarínu Sabolčákovú.


Napísané: Mar 02, 2020