Súťaž o veľkonočnú 3D kraslicu

Apr 07, 2020

Tohtoročná súťaž o najkrajšiu 3D veľkonočnú kraslicu prebehla aj napriek obmedzeniam úspešne. Do súťaže sa zapojili kolektívy žiakov zo ZŠ Čierne nad Topľou a ZŠ Banské. Súťažiaci pri zdobení siahali po viacerých výtvarných technikách. Ocenené boli hlavne nápady, rôznorodosť použitých materiálov, farebnosť a veľkosť kraslice. Zúčastneným školám patrí veľká pochvala a sľúbená odmena ich určite neminie.


Napísané: Apr 07, 2020