Štúrov Zvolen 2019

May 09, 2019

Dňa 7. mája 2019 sa v priestoroch Hornozemplínskeho osvetového strediska konalo okresné kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania a vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností. Predsedníčkou odbornej poroty bola PaedDr. Božena Dydňanská.
Výsledky:
I. kategória (4. - 6. roč. ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií):

 1. miesto - Ivan Škorpil, ZŠ Hanušovce n. T. ,
 2. miesto - Miriam Košudová ZŠ Lúčna Vranov n. T.,
 3. miesto - Ondrej Ignác, ZŠ Holčíkovce a Kristián Mihalenko, ZŠ Juh Vranov n. T.,

II. kategória (7. - 9. roč. ZŠ a 2. - 4. ročníka osemročných gymnázií):

 1. miesto - Kristína Borošová, ZŠ Bernolákova Vranov n. T.,
 2. miesto - Lukáš Guman, ZŠ Juh Vranov n. T.,
 3. miesto - Daniel Mucha, CSŠ Vranov nad Topľou,
  Čestné uznanie: Sabrina Belloni, ZŠ Lúčna Vranov n. T.,Michaela Zeleňáková, ZŠ Holčíkovce a Miroslav Leško, ZŠ Sídl. II Vranov n. T.,

III. kategória: (študenti stredných škôl, gymnázií, stredných odborných, združených a spojených škôl a 5. - 8. ročníka osemročných gymnázií):

 1. miesto - Katarína Gazdová, CSŠ Vranov n. T.,
 2. miesto: nebolo udelené,
 3. miesto - Eugénia Ficková, CSŠ Vranov n. T.,
  Čestné uznanie: Miriam Hoľková, CSŠ Vranov n. T.


Napísané: May 09, 2019