Štúrov Zvolen 2018

May 04, 2018

Dňa 04. 05. 2018 sa vo výstavnej sieni Hornozemplínskeho osvetového strediska uskutočnilo okresné kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen 2018, ktorej sa zúčastnilo 16 súťažiacich zo základných a stredných škôl z okresu. Súťažiacich hodnotila odborná porota – Mgr. Monika Michalková (predsedníčka poroty), PaedDr. Božena Dydňanská a Mgr. Eva Hrunová. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

Umiestnenie:

I. kategória
1. miesto Daniela Dančová – ZŠ JUH Vranov nad Topľou
2. miesto Bianka Karasová – ZŠ Holčíkovce
3. miesto Ivan Škorpil – ZŠ Hanušovce nad Topľou

II. kategória
1. miesto Kristína Borošová – ZŠ Bernolákova
2. miesto Katarína Gazdova – CSŠ Vranov nad Topľou
3. miesto Lukáš Guman – ZŠ JUH Vranov nad Topľou, Mojmír Novák – ZŠ Lúčna

III. kategória
1. miesto Peter Guman – Gymnázium Vranov nad Topľou
2. miesto Renáta Tömöryová – Gymnázium Vranov nad Topoľu


Napísané: May 04, 2018