Spomienky a tradície

Sep 25, 2018

V sobotu 22.9.2018 sme v rámci projektu Spomienky a tradície zorganizovali podvečer s kultúrou venovaný stretnutiam, rozhovorom, spomienkam, tradíciám a míľnikom na ceste Osvetového strediska vo Vranove nad Topľou od roku 1968 až po súčasnosť. Boli tu bývalí pracovníci, tanečníci, speváci, herci, recitátori, lektori, či iní umelci, ktorí účinkovali alebo inak aktívne spolupracovali buď na súťažiach, tvorivých dielňach alebo iných podujatiach organizovaných osvetovým strediskom. Prostredníctvom fotografií, krátkych videofilmov sme mali možnosť vidieť ako sa z malých talentov stali uznávaní umelci, odborníci pôsobiaci na poli kultúry. Bola to krásna klenotnica, ktorá, keď sme do nej načreli, uvideli sme výsledky práce nás osvetárov. Prostredníctvom autentickosti príbehov osôb, sme poukázali na jej opodstatnenosť a potrebu aj vo svete moderných technológií, ktoré ponúkajú nové formy vzdelávania. V moderovanom a publiku otvorenom rozhovore sa hostia podelili o svoje životné a pracovné zážitky, úspechy a názory pri stretnutiach s tradičnou ľudovou kultúrou. Predstavili sa : ľudová hudba FS Vranovčan, sestry Ivanka a Danielka Koreňové, Hanka Kocáková, Danielka Janočková , Soňa Metyľová, Filip Ballek, obdivovali sme majstrovstvo Janka Draveckého, Štefana Višňovského, Václava Iľova, Jaroslava Porubäna, tance FS Vranovčan. Atmosféru šesťdesiateho ôsmeho roku dokumentoval herec KĽUDu Peter Vancák, započúvali sme sa do prednesu Norberta Jakubeka, Timoteja Mikloša a Peter Guman nás vtiahol do napätia súťaže Štúrov Zvolen. Predstavili sme tak jednotlivé žánre ZUČ a upriamili pozornosť na potrebu udržiavania tradície pre ďalšie generácie. Predstavili sme rôzne vzdelávacie formy a tým odovzdali divákom nehmotné ale veľmi dôležité posolstvo potreby kultúrno-osvetovej práce. V závere programu sme do života uviedli brožovanú publikáciu – 50 spomienok -umelecky spracovaný súhrn autentických výpovedí jednotlivých aktérov podujatia a najdôležitejšie fakty a míľniky z histórie a činnosti Hornozemplínskeho osvetového strediska. Podujatie sa stretlo s kladným ohlasom zúčastnených aj médií.


Napísané: Sep 25, 2018