Špivanočky mojo

Sep 23, 2019

Obec Nižný Hrabovec a ZO JDS v Nižnom Hrabovci v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom vo Vranove nad Topľou pripravili pod týmto názvom v nedeľu 22. septembra už po dvanásty krát prezentáciu folklórnych súborov a skupín. S rovnakým názvom pesničky privítala domáca ženská spevácka skupina Potoki v úvode všetkých, ktorí do tejto zrekonštruovanej kultúrnej sály prijali pozvanie. Krstnými otcami sa na chvíľu stali Ing. Vladimír Jacko (Bukóza Holding) a Ing. Martin Dzivák (Zeocem Bystré). Ale pozvanie od starostky obce Mgr. Marcely Pčolinskej prijali aj starostovia a občania okolitých obcí, predsedovia okresných organizácií a vedúci folklórnych skupín. V kultúrnom programe sa tak mohli v speváckom bloku prezentovať ŽSSk Ondavanka z Kladzian, Spevácky krúžok pri CVČ v Nižnom Hrabovci, FSk Skrabčanka zo Skrabského, MSSk Parobci z Dvorianok, Sitninčanka z Vyšnej Sitnice, dievčenské duo tvorili Valika Borová a Katka Hričáková, FS Tarnavčan z Trnavy pri Laborci a Jaroslav Anamondy, vedúci speváckej skupiny Čorgov z Košickej Novej Vsi. Tanečný blok patril FS Lipovec z Čemerného, pod umeleckým vedením Mira a Aničky Jenčovcov. Domácu FSk Potoki sprevádzala ľudová hudba pod vedením Mgr. Barbary Šalamunovej (husle), Ing. Igor Baran (kontrabans), Štefan Holub (akordeón) a na cimbale zahrala Bc. Jana Hricenková DiS.art. Pri tejto príležitosti boli účinkujúcim skupinám odovzdané ďakovné listy. Všetkým, ktorí sa pričinili o úspešný priebeh tohto nedeľného popoludnia, patrí veľké „ďakujem“ – starostke, poslancom a pracovníčkam OcÚ Nižný Hrabovec, Marte Jakubovej, členkám FSk Potoki, Valérii Borovej, členom ZO JDS v Nižnom Hrabovci a moderátorke programu PaedDr. Anne Velikej.


Napísané: Sep 23, 2019