Špivanočki mojo

Sep 17, 2017

Už 9. ročník tejto okresnej prehliadky folklórnych skupín sa konal túto nedeľu 17. septembra 2017 v kultúrnom dome v Nižnom Hrabovci. Hneď v úvode sa predstavila domáca FSk Potoky pod vedením Marty Jakubovej (hudobný sprievod na husle Eduard Tokár, kontrabas Lukáš Polák a Ján Cverčko - akordeón). Za nimi sa na pódiu vystriedalo 120 účinkujúcich - FSk Hencovčan (hudobný sprievod na heligónke Ján Bubnár), ŽSSk Ružička z Vranova nad Topľou, FSk Lipka z Komáran (hudobný sprievod na husle Bartolomej Ragančík, akordeón Eva Mihalčinová), ŽSSk Verbina zo Sedlísk (hudobný sprievod na akordeón Mgr. Matej Sabol, husle Jaroslav Paľovčík), FSk Bukovina zo Sečovskej Polianky (hudobný sprievod na akordeón Ján Pačuta), ŽSSk Nevesty zo Sačurova (hudobný sprievod na akordeón Štefan Keba), ŽSSk Pošanka z Poše (hudobný sprievod Pavol Kaľuha), MSSk Hrušovčan z Nižného Hrušova, ŽSSk Bančanky z Banského (hudobný sprievod Pavol Kaľuha) a FSk Čaklov (hudobný sprievod na ústnej harmonike Ján Dravecký). Konferencierkou podujatia bola Mgr. Zuzana Joneková, ktorá privítala vzácnych hostí - honorárneho konzula Ukrajiny na Slovensku Stanislava Obického s manželkou, primátora mesta Vranov n. T. Ing. Jána Ragana, riaditeľa Sociálnej poisťovne vo Vranove n. T. Ing. Štefana Hrehu, riaditeľa MsDk Ing. Alfonza Kobielského, riaditeľa ÚPSVaR PhDr. Jozefa Barana, starostku obce Kučín Marcelu Baškovskú s manželom, predsedu Okresnej rady SZZP Michala Joneka s manželkou, správcu Gréckokatolíckej farnosti v Nižnom Hrabovci Mgr. Miloša Barana, Ing. Ľubomíra Lukiča a referentku HZOS vo Vranove n. T. Annu Delyovú.

Folklór spájajúci regióny Východného Slovenska so srdcom šarišského temperamentu. Takto by sa dala charakterizovať produkcia Ľudovej hudby Šarišanci z Prešova so sólistkou Vladkou Keselicovou a Ľubomírom Šimčíkom, ktorí boli hosťom nedeľného popoludnia. Marián Sirka, ako primáš ľudovej hudby, predstavil muzikantov a ich pásmo „Dzivče počarovne“.

Poďakovanie patrí nielen Obecnému úradu, starostke obce Katke Špallerovej, ZO JDS v Nižnom Hrabovci a jej predsedníčke Anne Jonekovej a Hornozemplínskemu osvetovému stredisku vo Vranove n. T., ako organizátorom, ale aj Vranovským heligonkárom, ktorí zmesou ľudových piesní vítali všetkých návštevníkov pri vchode do kultúrneho domu.


Napísané: Sep 17, 2017