Seniori tancom oslávili Deň PSK

Oct 03, 2017

Počas Dňa Prešovského kraja je vstup do všetkých expozícií a výstav múzeí a galérií bezplatný. Sprievodné akcie, ktoré sa konali v tento deň v organizáciách v pôsobnosti PSK bolo neúrekom. Vo výstavnej sieni Hornozemplínskeho osvetového strediska sa stretli seniori zo základných organizácií JDS. Najprv si pozreli autorskú výstavy výtvarných prác Evky Jenčurákovej Transfigurácia. Pod vedením tanečníkov FS Vranovčan Milky Krištanovej a Jakuba Štefanka sa v Škole tanca naučili kroky na Zemplínsky čardáš. V niektorých prípadoch si ho iba zopakovali. K tancu patrí aj spev - a keďže medzi prítomnými boli aj členky z folklórnej skupiny Lipka z Komáran, zaspievali si pesničky zo svojho repertoáru. Hudobný sprievod na husle im robil Bartolomej Ragančík a na akordeón zahrala Eva Mihalčinová.


Napísané: Oct 03, 2017