Seniori

Oct 22, 2018

Jeseň života by mala byť pre seniorov pokojným odpočinkom a radosťou. Často je to iba fráza ale skutočnosť je úplné iná. Pre mnohých je staroba nepokojná a smutná. Ojedinelá nezisková organizácia, Fórum pre pomoc starším - národná sieť, so sídlom v Prievidzi, pomáha seniorom na Slovensku zmierňovať nešťastie, utrpenie a samotu starších, sociálne znevýhodnených a zdravotne postihnutých občanov a podporovať ich integráciu do spoločenského a verejného života. Prezidentkou združenia je pani Ľubica Gálisová, ktorá otvorene o týchto problémoch porozprávala seniorom z Jednoty dôchodcov Vranovského regiónu. Povzbudila ich aby sa nebáli otvorene rozprávať o svojich problémoch ale zároveň ich vyzývala k opatrnosti voči „Šmejdom“, ktorí dokážu bezbranného starého človeka obrať niekedy aj o celoživotné úspory.

Poukázala aj na bezplatnú telefonickú Linku seniorov kde mesačne na číslo 0800/172500 zavolá 200 až 300 starších ľudí.


Napísané: Oct 22, 2018